TABVLA MODERNA SARMATIE EVR SIVE HVNGARIE…

TABVLA MODERNA SARMATIE EVR SIVE HVNGARIE POLONIE RVSSIE PRVSSIE ET VvALACHIE

TABVLA MODERNA SARMATIE EVR SIVE HVNGARIE POLONIE RVSSIE PRVSSIE ET VvALACHIE
Sztrasburg 1513

Aeschler Jakub
Beneventano (Beneventanus) Marco
Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)
Etzlaub Erhard (1460-1532)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ringmann Mathias (Philesius)
Scott Joannes
Uebelin Georg
Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)
Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)

00102-04941-b 00102-04941-a

Skala 1:3750000Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-bialy, mapa ogólnogeograficzna

PTOLEMAEVS  AVCTVS  RESTITVTVS. EMACVLATVS.  CVM TABVLIS  VETERIBVS  AC NOVIS kolofon: CAROLI V.  IMPERII ANNO I.  VIM VI REPELLERE LICET  Ioannes Scotus Argentorati literis excepit. 1520

Mapa drukowana z tych samych płyt, co wydanie z 1513 roku. Opisywaną edycję Geografii… wydał G. Uebelin dodając do edycji 1513 dwie nowe mapy: Tabvla · Prima · Evropę · oraz Tabvla· nova · eremi · Helvetiorvm · . Edycja ta zawiera 47 map na 92 arkuszach. Mapy z tej edycji stały się podstawą opracowania kartograficznych do wydań ptolemeuszowskich z lat: 1522, 1525, 1535, 1541. Zmniejszona wersja tej mapy pod tytułem: „TAB. MODE. VVALA.” dołączana była przez Laurienta Friesa do kolejnych wydań Geografii. Na NE ołówkiem: „200”, na SE wytarte: „1507-8”, dopisek Tomasza Niewodniczańskiego ołówkiem „Sztrassburg 1513  (1520)”, na odwrocie ołówkiem: „M brak”, na SE: „Ptolemeusz  późna kopia  1520”.

Znak wodny:     Lilia.                      Tytuł: na N poza ramką.

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                góry, hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami tylko na E i W co 1°.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 382×543, a: 443×611

Kolekcja:                                      Roman Umiastowski

 

Nr katalogu CRP: 00102-04941