18. TABVLA·MODERNA·SARMATIE·EVR·SIVE HVNGARIE·POLONIE· RVSSIE·PRVSSIE·ET·VvALACHIE.

18. TABVLA·MODERNA·SARMATIE·EVR·SIVE HVNGARIE·POLONIE· RVSSIE·PRVSSIE·ET·VvALACHIE.

18.	TABVLA·MODERNA·SARMATIE·EVR·SIVE HVNGARIE·POLONIE· RVSSIE·PRVSSIE·ET·VvALACHIE.
Strasbourg 1513

Aeschler Jakub
Beneventano (Beneventanus) Marco
Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)
Etzlaub Erhard (1460-1532)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ringmann Mathias (Philesius)
Scott Joannes
Uebelin Georg
Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)
Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)

00102-04941-b 00102-04941-a

Skala 1:3750000Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-bialy, mapa ogólnogeograficzna

PTOLEMAEVS  AVCTVS  RESTITVTVS. EMACVLATVS.  CVM TABVLIS  VETERIBVS  AC NOVIS kolofon: CAROLI V.  IMPERII ANNO I.  VIM VI REPELLERE LICET  Ioannes Scotus Argentorati literis excepit. 1520

Mapa drukowana z tych samych płyt, co wydanie z 1513 roku. Opisywaną edycję Geografii… wydał G. Uebelin dodając do edycji 1513 dwie nowe mapy: Tabvla · Prima · Evropę · oraz Tabvla· nova · eremi · Helvetiorvm · . Edycja ta zawiera 47 map na 92 arkuszach. Mapy z tej edycji stały się podstawą opracowania kartograficznych do wydań ptolemeuszowskich z lat: 1522, 1525, 1535, 1541. Zmniejszona wersja tej mapy pod tytułem: „TAB. MODE. VVALA.” dołączana była przez Laurienta Friesa do kolejnych wydań Geografii. Na NE ołówkiem: „200”, na SE wytarte: „1507-8”, dopisek Tomasza Niewodniczańskiego ołówkiem „Sztrassburg 1513  (1520)”, na odwrocie ołówkiem: „M brak”, na SE: „Ptolemeusz  późna kopia  1520”.

Znak wodny: Lilia.
Tytuł: na N poza ramką.
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: góry, hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami tylko na E i W co 1°.
Ramka: zwykła
Format: r: 382×543, a: 443×611

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00102-04941

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)