TABVLA MODERNA SARMATIE EVR SIVE HVNGARIE…

TABVLA MODERNA SARMATIE EVR SIVE HVNGARIE POLONIE RVSSIE PRVSSIE ET VvALACHIE

TABVLA MODERNA SARMATIE EVR SIVE HVNGARIE POLONIE RVSSIE PRVSSIE ET VvALACHIE
Sztrasburg 1513

Aeschler Jakub
Beneventano (Beneventanus) Marco
Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)
Etzlaub Erhard (1460-1532)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ringmann Mathias (Philesius)
Scott Joannes
Uebelin Georg
Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)
Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)

00315-11501-b 00315-11501-a

Skala 1:3750000 Skala przybliżona

Drzeworyt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Claudii Ptolemei.. viri Alexandrini  Mathematicę disciplinę Philosophi  doctissimi Geographie opus novissima traductione e Greco=rum archeotypis castigatissime pressum:ceteris  ante lucubratorum multo prestantius… kolofon: Anno… M D XIII. Marcii XII… Argentine…Joannis Schotti…

Mapa opracowana przez M. Waldseemüllera na podstawie prac E. Etzlauba i M. Beneventano w Strasbourgu. Treść w pełni oparta na mapie M. Beneventano, na co wskazuje umieszczenie miejscowości rodzinnych Bernarda Wapowskiego. Treść mapy przesunięta znacznie na wschód i wyraźnie bogatsza w porównaniu do mapy Mikołaja z Kuzy, natomiast terytorium Niemiec pozostawiono puste. W opisywanej wersji Geografii autor zamieścił dodatkowo mapę Germanii, rozbijając w ten sposób mapę Kuzańczyka na dwa osobne arkusze. Przy opracowaniu mapy autor współpracował z M. Ringmannem, natomiast wydawcami byli J. Aeschler i G. Uebelin, w których ręce przeszły materiały Sztrasburskiego wydania prawdopodobnie w rok po ich powstaniu, czyli w 1508 r Na SE ołówkiem: „Ptolemeusz 1513”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Chicago 1971 ¦ Neba… zapł. $400 ¦ 1970 ¦ 1513 ¦ Cenna. „.

Znak wodny:     lilia.                     Tytuł: na N poza ramka.

Rzeźba:             kopczyki              Osiedla:        kółka

Hydrografia:                                 rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                               góry, hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami tylko na E i W co 1°.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        a: 381×543, a:456×615

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00315-11501