Artykuły o kolekcji

Pomysł opracowania kompletnego katalogu zbiorów kartograficznych Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu zrodził się w połowie […]

Pierwszym, który dokonał próby stworzenia prezentacji świata w postaci obrazu kartograficznego był bez wątpienia uczony […]

Pierwszym, który dokonał próby stworzenia prezentacji świata w postaci obrazu kartograficznego był bez wątpienia uczony […]

Książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany „Sierotką”, syn Mikołaja „Czarnego” wojewoda trocki i wileński, po powrocie […]

Okres panowania króla Władysława IV Wazy (1595-1648) syna Zygmunta III Wazy (1566-1632) stał się, dzięki […]

Poza wymienionymi znakomitymi nazwiskami kartografii polskiej wymienić należy kilku innych również znaczących kartografów działających w […]