[EUROPA ŚRODKOWA – SARMACJA]

[EUROPA ŚRODKOWA – SARMACJA]

[EUROPA ŚRODKOWA – SARMACJA]
Wiedeń 1535

Holbein Hans (1497-1543)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Trechsel Caspar
Trechsel Melchior

00115-04954-b 00115-04954-a

tytuł na odwrocie:

EVROPAE  tabula octaua continent  Sarmatiam Europæ, et Tauricam 

Chersonesum

                                                       Wien 1535

Skala 1:4000000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII  PTOLEMÆI  ALEXAN:DRINI  Geographicæ Enarrationis,  Libri Octo.  EX BILIBALDI PIRCKE-ymheri tralatione… a Michaèle Villanouano secundo recogniti…  Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta  M.D.XLI. kolofon: Excudebat  Caspar Trechsel  Viennae  M.DXLI.

Mapa pochodzi z liońskiego wydania Geografii…Ptolemeusza, opracowanego przez braci C. i M.Trechsel. Rzadkie wydanie palone z polecenia Kalwina. Autorem ornamentacji drzeworytniczej na odwrocie jest prawdopodobnie H. Holbein. Mapa „ósma” – Sarmacya. Znane są również wydania z lat 1525 i 159. Na NE wizerunek króla na tronie z podpisem: „Hic [dom]inatur  bath et mag[nu]m Imp[er]atore  cham princeps  (marnne) de casana.”. Na E poza ramką teksty: „·20· para· hins ho· 19”, „·19· hins ho· 18·”, „·18· para· 17·”, „·17· para· 16·”, „16· par 10”, „15·”,  Na W poza ramką: „Milliar. 32½”. Na odwrocie teksty w ramkach: na W: „De Polonia.”, „De Liuonia.”, „De Moscouia.”, numer strony: „8”, na SE ołówkiem / długopisem: „Ptolemeusz  Sarmatia  Europa”, na W: „Judogo Hondiusz”

Znak wodny:  winne grono

Rzeźba:   kopczyki

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i W co 1°

Ramka:  trapezoidalna

Format:  r: 341/463xh=288,  a: 395×538

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00115-04954