Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ

Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ

Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ
Wiedeń 1541

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Trechsel Caspar

00319-11505-b 00319-11505-a

Skala 1:3250000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII  PTOLEMÆI  ALEXAN:DRINI  Geographicæ Enarrationis,  Libri Octo.  EX BILIBALDI PIRCKE-ymheri tralatione… a Michaèle Villanouano secundo recogniti…  Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta  M.D.XLI. kolofon: Excudebat  Caspar Trechsel  Viennae  M.D.XLI.

Mapa pochodzi z Wiedeńskiego wydania Geografii…Ptolemeusza, opracowanego przez C. Trechsela. Znane są również wydania z lat 1525 i 1535. Na NE wizerunek króla na tronie z podpisem: „Hic [dom]inatur [e]t  ambulat pri[n]ceps tataro:rum de campe.”. Na S poza ramką ołówkiem: „Gaspar Treichsel, Ptolemaeus, 1541 Vienne”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „1541  364 x 301 cm ¦1522  cały tekst  i mapy w …  u góry  verso ku  kolofon  po raz pierwszy  1522  …”, na SW: „Gaspar Treschel, Vienne  M.362”

Znak wodny:     winne grono

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami na E i W co 1°

Ramka:                                         zwykła, na S i N pojedyncza

Format:                                        r: 278×325, a: 367×456

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00319-11505