Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ

Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ

Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ
Wiedeń 1541

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Trechsel Caspar

00316-11502-b 00316-11502-a

Skala 1:3250000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII  PTOLEMÆI  ALEXAN:DRINI  Geographicæ Enarrationis,  Libri Octo.  EX BILIBALDI PIRCKE-ymheri tralatione… a Michaèle Villanouano secundo recogniti…  Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta M.D.XLI. kolofon: Excudebat  Caspar Trechsel  Viennae M.D.XLI.

Mapa pochodzi z Wiedeńskiego wydania Geografii…Ptolemeusza, opracowanego przez C. Trechsela. Znane są również wydania z lat 1525 i 1535. Na NE wizerunek króla na tronie z podpisem: „Hic [dom]inatur [e]t  ambulat pri[n]ceps tataro:rum de campe.”. Na S poza ramką ołówkiem: „1522, 27.5 : 36.5 bez napisu u góry  30,3 : 36,5 cm”, „Gaspar Treichsel 1541 egz 2- ; 05  Vienne”. Na odwrocie tekst na SE ołówkiem: „Ta sama co 1525  1552 ale tekst  napisany u góry różny  ta nie ma  tekstu verso  wymiary też  różne”, „Tabula noua  Poloniae, Ungariae  & Russiae,  1541  et”.

Znak wodny:     winne grono

Rzeźba:             kopczyki               Hydrografia:              rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami na E i W co 1 °

Ramka:             zwykła, na S i N pojedyncza

Format:             r: 279×368, a: 395×522

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00316-11502