Landtafel des Ungerlands/Polands/Russen/Littaw/ Wa-lachey/ und Bulgarey

Landtafel des Ungerlands/Polands/Russen/Littaw/ Wa-lachey/ und Bulgarey

Landtafel des Ungerlands/Polands/Russen/Littaw/ Wa-lachey/ und Bulgarey
Bazylea 1544-1575

Münster Sebastian (1489-1552)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)

00171-05010-b 00171-05010-a

Skala 1:7000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Cosmographia.  Beschreibu[n]g  aller Lender Durch  Sebastianum Munsterum  in welcher begriffen,  Aller Volcker, Herrschafften,  Stetten, vnd namhafftiger flecken, herkom[m]en:  Sitten, gebreüch, ordnung, glauben, secten, vnd hantierung, durch die gantze welt, vnd fürnem-lich Teütscher nation… Gedruckt zu Basel durch Henrichum  Petri. Anno M.D.XLiiij.

Mapa pochodzi z pierwszego wydania słynnego dzieła Cosmographia… S. Münstera. Ukazało się ono jednocześnie po niemiecku i po łacinie. Wśród 26 map 4 dotyczą terenów Polski, dwie z nich odbite zostały z płyt przygotowanych do Münsterowskiego wydania Geografii…Ptolemeusza z 1540 roku, jedna, dotycząca Śląska z płyty przygotowanej do wydania z roku 1545. Na odwrocie karta tytułowa ozdobna: „Sarmatia Evropa.  Des Ungerlandes:  des / Polonandes / Russen / Lit:¦taw /Walachen /Bulgarey /u.Beschreibung: wel:¦che Lander Ptolemeus mit einander nennt Sarmatiam Europaem.”, „VG„. Opisane strony świata: Sept:,Meri:, Orie:, Occi:, ubytki w linii ramki. Na odwrocie ołówkiem na NE; „M(289)/30,000”,na SE: „Münster  cca 1575  31Ľ x 35 cms”

Rzeźba:            kopczyki                        Osiedla: sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:    rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, osiedla

Ramka:            zwykła

Format:            r: 312×359, a: 355×411

Kolekcja:      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00171-05010