TABLEAU HISTORIQUE DES REVOLUTIONS DE POLOGNE.…

TABLEAU HISTORIQUE DES REVOLUTIONS DE POLOGNE. POLOGNE

TABLEAU HISTORIQUE DES REVOLUTIONS DE POLOGNE. POLOGNE
Paris 1832

Chodzko Léonard (Borejko) (1800-1871)
Pain J. C., (1802?-1875?)

00235-11348-a (Kopiowanie) (Kopiowanie) 00235-11348-b

Skala 1:9000000;

Litografia barwna, podklejona na płótnie

Mała mapa Polski umieszczona dużym arkuszu z tekstami opisującymi historię powstań polskich, wydana prawdopodobnie przez Leonarda Chdźkę. Wśród tekstów również informacje statystyczne i geograficzne dotyczace Polski. Na N rysunek z polskimi sztandarami i herbami Polski i Litwy, na SE skrzyżowane sztandary: francuski i polsko-litewski z napisami: „KOSCIUSZKO  DOMBROWSKI  PONIATOWSKI”. Na S lista oficerów poległych w Powstaniu Styczniowym. Na S poza ramką arkusza: „Deposé à la Direction de la Libraire”, „A Paris, chey J. C. PAIN, place Dauphine, n° 13.”, „PARIS.- IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS -SAINT-MICHEL, N° 8.”

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            2-st kółka

hydrografie:          rzeki, jeziora,

Odwzorowanie:      stożkowe                     Siatka:              geograficzna

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°

Ramka:                 mapy – zwykła, arkusza – ozdobna

Format:                 remki arkusza – 612×892; ramki mapy – 175×221

Kolekcja:              własna MPR

Nr katalogu CRP: 00235-11348