CARTE ROUTIERE, HISTORIQUE ET STATISTIQUE DES…

CARTE ROUTIERE, HISTORIQUE ET STATISTIQUE DES ETATES DE L’ANCIENNE POLOGNE Indiquant ses Limites avant sen Premier démembe-rement en 1772 ET SON ETAT ACTUEL depuis son dernier portage 1815 Dédiée à l’Historien Géographe JOAHIM LELEWEL President de la Societe Patriotique Polonaise, I’Member du gouverment Surprème National, Par A. H. DUFOUR, Géogrephe, Membre de la commision centrale de la Société de Géo-graphie et Léonard CHODZKO, Polonais, Elère de Joahim Lelewel 1831 Gravèe par Flahant – Earite par Hacq.

CARTE ROUTIERE, HISTORIQUE ET STATISTIQUE DES ETATES DE L’ANCIENNE POLOGNE Indiquant ses Limites avant sen Premier démembe-rement en 1772 ET SON ETAT ACTUEL depuis son dernier portage 1815 Dédiée à l’Historien Géographe JOAHIM LELEWEL President de la Societe Patriotique Polonaise, I’Member du gouverment Surprème National, Par A. H. DUFOUR, Géogrephe, Membre de la commision centrale de la Société de Géo-graphie et Léonard CHODZKO, Polonais, Elère de Joahim Lelewel 1831 Gravèe par Flahant – Earite par Hacq.
Paris 1831

Chodzko Léonard (Borejko) (1800-1871)
Dufour Auguste Henri (1798-1865)
Flahaut P.
Hacq J. M. (1800?-1850)
Lelewel Joahim (1786-1861)

00070-04685-a (Kopiowanie) 00070-04685-b

Skala 1:3000000; skala przybliżona, 3 podziałki liniowe w kartuszu z legenda

Litografia barwna, podklejona na papierze celuloidowym (stan zły) mapa polityczna

ATLAS HISTORIQUE, POLITIQUE ET STATISTIQUE DE LA POLOGNE ANCIENNE ET MODERNE, indiquant ses divers démembrements et partages… Par A. H. Dufour… et Leonard Chodzko… Paris 1831 Ch. Simmonneau.

Mapa opracowana przez polskiego emigranta i wielkiego propagatora sprawy polskiej na obczyźnie Leonarda Chodźko. Osiadł on na stałe w Paryżu w 1826 r. Wydawał szereg prac głównie w języku polskim dotyczacych polskiej historii, geografii i statystyki. Wydał również szereg map. Opisywaną mapę Chodźko opracował przy współpracy członka zarzadu francuskiego Towarzystwa Geograficznego i kartografa A. H Dufoura i zadedykowal ją Joachimowi Lelewelowi, historykowi, prof. Uniwersytetu w Wilnie, ministrowi rządu tymczasowego, Liderowi Polskiej Emigracji. Rytowanie wykonali J. M. Hacq i P. Flahaut. Na SW tabele: „Combats Livres pour l’Independence Polonaise”, „Journees Gloriensis de février„, na S legenda: „Signes Indicatiess”, text: „Na; Pour lous les nomes quine sont, pas en Français nous avous conservé la lanque et l’ortographe Polonais, na SE: „Tabeleau Statistique des diférentes parties de l’Ancienne Pologne,…„, na NE Plan Warszawy w ozdobnym kartuszu ze sztandarami. Treść mapy pokryta ręcznie naniesionym skorowidzem z rzymskimi cyframi – numeracja arkuszy.

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            sygnatura, 4-st kółka

hydrografie:          rzeki, jeziora                 Komunikacja:    drogi

Odwzorowanie:      ortograficzne                Siatka:              geograficzna

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 435×547, mapa obcięta do formatu ramki, brak odcisku płyty.

Kolekcja:              Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00070-04685