PRUSSIA & POLAND. BY J. ARROWSMITH.

PRUSSIA & POLAND. BY J. ARROWSMITH.

PRUSSIA & POLAND.  BY J. ARROWSMITH.
Londyn 1834

Arrowsmith John (1790-1873)

00346-36841-b 00346-36841-a

Skala 1:1500000; podziałki: „Geographical Miles; 60 = One Degra„, „Polish Leagues; 20 = One Degre„, „Prussian Miles; 14,37 = One Degre„, „German Miles; 15 = One Degre„, „English Miles; 69,1 = One Degre„.

Litografia granice kolorowane ręcznie, mapa ogólnogeograficzna.

Londyn Atlas. Londyn 1834

Mapa pochodzi z atlasu Arrowsmith’a, angielskiego kartografa, siostrzeńca Aarona Arrowsmith’a. Wydał on do 1842 kilka wersji Londyn Atlas.

Rzeźba:                 kopczyki                      Osiedla:            plany, 2-st. kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    koleje

Nazewnictwo:        hydrografia, góry, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, graficznie oznaczone w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r:537×614, a: 577×609

Kolekcja:              Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00346-36841