4. POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. ||…

4. POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. || LIVUNI:|AE NOVA | DESCRIP:|TIO, | Joanne Portantio | auctore || DVCATVS OSWIECZENSIS, ET | ZATORIENSIS, DESCRIPTIO || Sta. Por. pinnitPOMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA DESCRIPTIO, Joanne Portantio auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DESCRIPTIO Sta. Por. pinxit

4.	POME:|RANIAE, WANDALI:|CAE REGIO:|NIS, TYP. || LIVUNI:|AE NOVA | DESCRIP:|TIO, | Joanne Portantio | auctore || DVCATVS OSWIECZENSIS, ET | ZATORIENSIS, DESCRIPTIO || Sta. Por. pinnitPOMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP.  LIVUNIAE NOVA  DESCRIPTIO,  Joanne Portantio  auctore  DVCATVS OSWIECZENSIS, ET  ZATORIENSIS, DESCRIPTIO  Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1590

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)
Portantius (Portant) Joannes (Jean)

00298-11484-b 00298-11484-a

Skala 1:250000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzna.

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc ouatro ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXL

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku – Additamentum V… do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, drukarza i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Mapa księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego została opracowana przez autora atlasu na podstawie mapy Stanisława Porębskiego. Additamentum: Karta z tytułem i treścią, 29 dwustronicowych grawerowanych arkuszy map (z dużym Egiptem na dwóch arkuszach), w tym 2 dodatkowe mapy z holenderskiego wydania atlasu; remboitage później pełny welin, odzyskany; niebieskie krawaty z tkaniny. Theatrum Orbis Terrarum (lub „Theatre of the World”) Orteliusa jest powszechnie uważany za pierwszy prawdziwy atlas współczesności. Theatrum było najlepszym dostępnym podsumowaniem XVI-wiecznej wiedzy kartograficznej, obejmującej większość eksploracji świata w wieku następującym po odkryciu Ameryki. Atlas został opublikowany po raz pierwszy w 1570 r. W Antwerpii i był publikowany konsekwentnie do 1612 r. W ostatnich badaniach odkryto przykłady atlasu z mapami datowanymi na 1640 r. Artystą wszystkich map był Ortelius; rysował je ręcznie, a rysunki te zostały zinterpretowane na ryciny przez jego rytowników Fransa Hogenberga, Ambrosiusa Arseniusa i Ferdynanda Arseniusa. Szeroka atrakcyjność Theatrum spotkała się z popytem wielu konsumentów, którzy woleli czytać atlas w swoim lokalnym języku. Tak więc, oprócz łaciny, książka została wydana z tekstami w języku niderlandzkim, francuskim, niemieckim, włoskim , hiszpańskim i angielskim. To wydanie atlasu z 1574 r. Zostało uzupełnione o dodatkowe mapy opublikowane do 1584 r. W Additamentum. Przede wszystkim jest to pierwsze pojawienie się mapy Chin (pierwsza nowoczesna mapa Chin) i mapy Florydy (pierwsza mapa skupiająca się na tym regionie). Abraham Ortelius jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najczęściej zbieranym ze wszystkich szesnastowiecznych twórców map. Ortelius rozpoczął swoją karierę jako rytownik map. W 1547 r. Wstąpił do cechu św. Łukasza w Antwerpii jako afsetter van Karten. Jego wczesna kariera była biznesmenem, a większość jego podróży przed 1560 r. Miała charakter komercyjny. W 1560 roku, podróżując z Gerardem Mercatorem do Trewiru, Lotaryngii i Poitiers, wydaje się, że przyciągnął go, głównie wpływ Mercatora, do kariery naukowego geografa. 20 maja 1570 roku Theatrum Orbis Terrarum Orteliusa po raz pierwszy pojawił się w wydanie 53 map. Do czasu jego śmierci w 1598 r. Opublikowano łącznie 25 wydań, w tym wydania w języku łacińskim, włoskim, niemieckim, francuskim i holenderskim. Późniejsze wydania były również wydawane w języku hiszpańskim i angielskim przez następców Orteliusa, Vrients i Plantin, przy czym ten pierwszy dodał do atlasu kilka map, których ostateczne wydanie zostało wydane w 1612 r. Większość map w Ortelius Theatrum pochodzi z prace wielu innych twórców map z całego świata; Listę 87 autorów podaje sam Ortelius. W 1573 roku Ortelius opublikował siedemnaście dodatkowych map pod tytułem Additamentum Theatri Orbis Terrarum. W 1575 r. Został mianowany geografem królowi Hiszpanii Filipowi II na polecenie Ariasa Montanusa, który poręczył za jego ortodoksję (jego rodzina już w 1535 r. Była podejrzana o protestantyzm). W 1578 r. Położył podwaliny pod krytyczne podejście do starożytnej geografii w swoim Synonymia geographica (wydanym przez prasę Plantin w Antwerpii i ponownie opublikowanym jako Thesaurus geographicus w 1596 r.). W 1584 roku wydał swój Nomenclator Ptolemaicus, a Parergon (seria map ilustrujących historię starożytną, sakralną i świecką). Pod koniec życia pomagał także Welserowi w jego wydaniu Tabeli Peutingera w 1598 r. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa podklejona na karcie ze spisem miejscowości pochodzącej z atlasu Sansona. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (roman), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATO=|RIENSIS DVCATVS” (roman). Na SE numer strony: „100”, ołówkiem: „Ortelius (1590) | 1570 Additamentum V”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 219×244, p: 387×501, a: 427×545

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00298-11484

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)