POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA…

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA DESCRIPTIO, Joanne Portantio auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DESCRIPTIO Sta. Por. pinxit

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP.  LIVUNIAE NOVA  DESCRIPTIO,  Joanne Portantio  auctore  DVCATVS OSWIECZENSIS, ET  ZATORIENSIS, DESCRIPTIO  Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1590

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)
Portantius (Portant) Joannes (Jean)

00298-11484-b 00298-11484-a

Skala 1:250000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzna.

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc ouatro ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXL

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku – Additamentum V… do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, drukarza i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Mapa księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego została opracowana przez autora atlasu na podstawie mapy Stanisława Porębskiego. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa podklejona na karcie ze spisem miejscowości pochodzącej z atlasu Sansona. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (roman), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATORIENSIS DVCATVS” (roman). Na SE numer strony: „100”, ołówkiem: „Ortelius (1590)  1570 Additamentum V”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 219×244, p: 387×501, a: 427×545

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00298-11484