POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA…

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA DESCRIPTIO, Joanne Portantio auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DESCRIPTIO Sta. Por. pinxit

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP.  LIVUNIAE NOVA  DESCRIPTIO,  Joanne Portantio  auctore  DVCATVS OSWIECZENSIS, ET  ZATORIENSIS, DESCRIPTIO  Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1573

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)
Portantius (Portant) Joannes (Jean)

00295-11481-b 00295-11481-a

Skala 1:250000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzna

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXXIII

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami jest 16 z 17-arkuszowego Additamentum I… do drugiego wydania atlasu Orteliusza wydanego przez holenderskiego drukarza C. Diesth’a. Wydawał on atlasy Orteliusza w latach 1570-1578. Mapa księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego została opracowana przez autora atlasu na podstawie mapy Stanisława Porębskiego. Opisane strony świata: SEPTENTRIO., MERIDIES., ORIENS., OCCIDENS.. Mapa odrestaurowana, braki oryginalnego papieru podklejone. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (kursywa), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATO=|RIENSIS DVCATVS(kursywa). Numer strony: „44.A.”, ołówkiem ręcznie: „Ortelius

1570 (1573)  Addendium I”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 220×245, (brak odcisku płyty na S)x503, a: 414×533

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00295-11481