POLONIAE REGNVM.

POLONIAE REGNVM.

POLONIAE REGNVM.
Wenecja 1596

Galignani de Karera Simon (XVI w.)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Porro Girolamo (XVI w.)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

00392-36887-b 00392-36887-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

GEOGRAPHIAE  VNIVERSAE  TVM VETERIS TVM NOVAE ABSOLVTISSIMVM OPVS  DVOBVS VOLVMINIBVS DISTINCTVM,  In qvorum priore habentur  CL. PTOLOMAEI…  Geographicae enarrations Libri octo:… VENETIIS, M.D.XCVI.  Apud haeredes Simonis Galignani de Karera.

Zmniejszona przeróbka mapy G. Mercatora zamieszczona w Geografii C. Ptolemeusza opracowanej i wydanej przez S. Galignani de Karera w Wenecji. Do wydania tego rytował mapy wenecki wydawca i sztycharz G. Porro. Jakość tych map przewyższała poprzednie wydania i wykorzystane były w wydaniach łacinskich 1608, 1617 oraz włoskich 1598, 1612 jak również w późniejszych wznowieniach edycji szesnastowiecznych. Na Bałtyku opis: „Venedicus sinus”, na W ołówkiem: „N. 22”. Na odwrocie tekst: „SICILIA.  Postremò Meridiem versus sunt hæ aliæ insulæ.  MALTA, quæ Melita antea… …attingemus.  POLO-„, numer strony: „149„.

Rzeźba:                        kopczyki                       Osiedla:           sygnatura nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne:      opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:             zwykła (litera G w rogach ramki)

Format:             r: 122×174, p: 140×184, a: 159×211

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00392-36887