12. POLONIAE REGNVM.

12. POLONIAE REGNVM.

12.	POLONIAE REGNVM.
Wenecja 1596

Galignani de Karera Simon (XVI w.)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Porro Girolamo (XVI w.)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

00392-36887-b 00392-36887-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

GEOGRAPHIAE  VNIVERSAE  TVM VETERIS TVM NOVAE ABSOLVTISSIMVM OPVS  DVOBVS VOLVMINIBVS DISTINCTVM,  In qvorum priore habentur  CL. PTOLOMAEI…  Geographicae enarrations Libri octo:… VENETIIS, M.D.XCVI.  Apud haeredes Simonis Galignani de Karera.

Zmniejszona przeróbka mapy G. Mercatora zamieszczona w Geografii C. Ptolemeusza opracowanej i wydanej przez S. Galignani de Karera w Wenecji. Do wydania tego rytował mapy wenecki wydawca i sztycharz G. Porro. Jakość tych map przewyższała poprzednie wydania i wykorzystane były w wydaniach łacinskich 1608, 1617 oraz włoskich 1598, 1612 jak również w późniejszych wznowieniach edycji szesnastowiecznych. Girolamo Porro (* ok. 1520 r. W Padwie, † po 1604 r.) Był włoskim rytownikiem, drwalem i wydawcą Ogólny plan ogrodu botanicznego w Padwie (Duke August Library, Wolfenbüttel). Niewiele wiadomo o życiu Porro. Przez większość życia pracował w Wenecji i podobno pracował w 1604 roku. Porro pracował z drewnem i miedzią. Wyrył prawie 100 winiet dla IMuzeum Polskie w Rapperswiluese illustri di diversi (1536) Camillo Camilli i wykonał ryciny dla Orlando furioso (1548) Ludovico Ariosto. Ariosto reprezentuje historię i przyszłość Europy w tym dziele, ale także odzwierciedla pozycję malarzy i poetów oraz przypomina swoim klientom, że ich przyszła sława zależy nie tylko od ich własnych czynów, ale także od reprezentacji poetów. W tym kontekście, podobnie jak autor, ilustratorzy używają również Ekphrasis, żywej reprezentacji, którą strona tytułowa zaprojektowana przez Porro realizuje poprzez centralną perspektywę. Orlando Furioso (Bibliothèque nationale de France). Porro stworzył widoki mapy dla Tomaso Porcacchi L’Isole piu famose del mondo (1572). Porcacchi był uczonym, który nie podróżował poza Włochy i miał niewielką wiedzę o geografii. Jego siła polegała na redakcji tekstów, na podstawie których zebrał informacje i opracował nowy tekst, przeplatany cytatami z klasycznej starożytności autorstwa Homera, Arystotelesa, Cezara, Wergiliusza oraz autorów języka włoskiego, takich jak Dante, Petrarca i Ludovico Ariosto. Porro prawdopodobnie odegrał dużą rolę w tej koncepcji L’Isole piu famose del mondo, o której wspomniano na stronie tytułowej dzieła. Nagłówki każdej mapy są starannie zaprojektowane i zwrócono uwagę na dekoracyjną funkcję przedstawienia,  na przykład różę wiatrów.  Mapy pokazują dużą gęstość szczegółów topograficznych, takich jak rzeki i wybrzeża, i są wówczas w stylu estetyki kartografii weneckiej. Duże atlasy były nową formą publikacji w XVI wieku; dalsze prace Porro można znaleźć w Funerali antichi di diversi Popoli et Natione Tomaso Porcacchi (1574), a Porro stworzył je dla Sommario delle Vite de 'Duchi di Milano Scipione Barbò Soncino (1574) Portrety Mapy w tłumaczeniu Girolamo Ruscelli’ego pt. „Geheikeike Hyphegesis” z 1574 r. Pochodzą również z Porro. W 1589 r. Wydrukował i zilustrował przekład „rozprawy” Bernardino Baldiego autorstwa Alexandriasa Automaty pod tytułem De glie automati ouero mache se moventi, libri due. W 1591 r. Porro L’horto de i semplici di Padova opublikował przewodnik turystyczny po ogrodzie botanicznym w Padwie, który również miał puste, ponumerowane strony, które odpowiadały ponumerowanym łóżkom w ogrodzie. Projekt ten został zainspirowany teatrem pamięci renesansu i tworzeniem codziennych książek w połowie XVI wieku. Na Bałtyku opis: „Venedicus sinus”, na W ołówkiem: „N. 22”. Na odwrocie tekst: „SICILIA. ¦ Postremò Meridiem versus sunt hæ aliæ insulæ. ¦ MALTA, quæ Melita antea… …attingemus. ¦ POLO-„, numer strony: „149„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła (litera G w rogach ramki)
Format: r: 122×174, p: 140×184, a: 159×211

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00392-36887

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)