POLONIAE, LITUANIÆQ DESCRIPTIO Auctore Wenceslao Grodeccio;…

POLONIAE, LITUANIÆQ DESCRIPTIO Auctore Wenceslao Grodeccio; et correcture Andrea Pograbio Pilsnensi

POLONIAE,  LITUANIÆQ  DESCRIPTIO  Auctore Wenceslao Grodeccio; et correcture Andrea Pograbio Pilsnensi
Antwerpia 1598

Grodecki (Grodeccius, Grodeccio) Wacław (Wenceslaus) (+1591)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)
Pograbka (Pograbski, Pograbius) Andrzej (Andreas, Pilsnensis) (+1602)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)

00028-03417-b 00028-03417-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicorum„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Théâtre de l’univers contentant les cartes de tout monde… per Abraham Ortelius. Anvers 1598 imprimeire Plantinienne

Mapa ukazała się w późniejszym dziele, prawdopodobnie poczawszy od 6 uzupełnienia (ev. 9 wydania (?)) atlasu Abrahama Orteliusza. Opisana mapa pochodzi z francuskiego wydania „Teatru świata…„. Na odwrocie: „99„, „POLOIGNE. Pole signifie en langage Windique, Plat;..„. W tekscie dopisek reczny: „en Varsovia le Roytient sa cour pour meil leur air, e coms dite’s„. Poprawka w treści mapy: „Podolia percore”, poprawione na: „percorei”. (poprawki stare!). Znak wodny. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Nad Kartuszem tytułowym przywilej: „Cum privilegio ¦ Imp Regie etc.  decennali„. W zakolu Dniestru rysunek przedstawiający zimowy zaprzęg. We wschodniej części obrazkowo przedstawiona szata roślinna. Na odwrocie pod tekstem ołówkiem ręcznie: „Ortelius-Grodecki”.

Rzeźba:                   kopczyki, widok                        Osiedla:            sygnatura nieregularns

Hydrografia:            rzeki, jeziora

Nazewnictwo:          hydrografia, góry, państwa, osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.

Ramka:              zwykła

Format:             r: 370×485, p: 374×488, a: 457×598

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00028-03417