POLONIA ET VNGARIA XX NOVA TABVLA

POLONIA ET VNGARIA XX NOVA TABVLA

POLONIA ET VNGARIA XX NOVA TABVLA
Bzylea 1545

Münster Sebastian (1489-1552)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Pirckheimer Willibald (Bilibaldus) (1470-1530)

00395-36890-b 00395-36890-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Geographia  vniversalis, vetvs et nova,  complectens  Clavdii Pto-lemaei Alexandrini enarrationis libros VIII. … Kolofon: Basileae per Henrichvm Petrvm  Mense Avgvsto, An. M. D. XLV.

Mapa pochodzi z trzeciego wydania Geografii… C. Ptolemeusza opracowanego przez S. Münstera, w tłumaczeniu W. Pirckheymera. Mapy odbite z klocków użytych do druku wydania pierwszego (1540) i drugiego (1549). Na SE poza ramka ołówkiem: „1552”.Na odwrocie w ozdobnej winiecie: „POLONIAE  ET VNGARIAE DESCRIPTIO, Vngariæ regio… …sunt diuitiae.”, „48„. Na NE ołówkiem: „M brak”, na SE ołówkiem: „Wg Wapowskiego  11 288 … “, “(1540 po raz pierwszy  Ptolemeusz – Holbein 1552”

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:    hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami i oznaczone graficznie co 1°

Ramka:            trapezoidalna

Format:            r: 281×375, a: 326×407

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00395-36890