POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA
Wenecja 1561

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Valgrisi Vincenzo (XVI w.)

00381-36876-b 00381-36876-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La Geografia  di Clavdio Tolomeo  Alessandrino,  Nuovamente tradotta di Greco in Italiano,  da Girolamo Rvscelli… In Venetia,  Appresso Vincenzo Valgrisi, M.D.LXI. Venetia 1561 apresso Vincenzo Valgrisi.

Mapa pochodzi z trzeciego włoskiego wydania Geografii… Ptolemeusza (autorem pierwszego był F. Berlingheri, drugiego P. A. Mattioli), tłumaczonego przez G. Ruscelli’ego, wydanie to zawiera 27 map ptolemejskich i 37 „nowych”. Prawie wszystkie są kopiami map przygotowanych przez G. Gastaldiego do wydania z roku 1548. G. Gastaldi był jednym z najznakomitszych geografów i kosmografów XVI wieku. Jest to ósma z kolei „nowa” mapa opracowana na podstawie informacji z dzieła Cosmographia S. Münstera wydanego w Bazylei w 1544 r. W rogach mapy: „G”. Na odwrocie tekst, na E: „POLONIA, ET  VNGHERIA.  OTTAVA TAVOLA NVOVA D’EVROPA  Della… …L’altre„, „VIII H”, na W: „POLONIA, ET VNGHERIA  lL’altre… tutto.„. Na SE ołówkiem: „1561”. Na odwrocie na SE: „Ptolemeusz  1561”, na NE: „M brak”.

Znak wodny:     kotwica w okręgu, nad nią, poza okręgiem gwiazda.

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1° opisane graficznie między ramkami co 10′.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 180×247, p:?x265, a: 216×295

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00381-36876