111. NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE…

111. NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE POLOGNE, DIVISEE SELON SES PALATINATS ET SES PROVINCES, AVEC DES REMARQUES HISTORI:¦QUES POUR L’INTELIGENCE DEr HISTOIRE.

111.	NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE POLOGNE, DIVISEE SELON SES PALATINATS ET SES PROVINCES, AVEC DES REMARQUES HISTORI:¦QUES POUR L’INTELIGENCE DEr HISTOIRE.
Amsterdam 1705-1739

Chatelain (Châtelain) Henri Abraham (1684-1743)
Guedeville (Gueudeville) Nicolas (1652-1721)
l’Honoré François (1673-1748)

00054-04671-b 00054-04671-a

Skala 1:1800000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Lieues de Pologne„, „Lieues d’Allemagne„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Atlas Historique par M-r C.  Henri Abraham Chatelain  avec dissertations sur l’histoire de Chque état par Mr. Guedeville. A Amsterdam, chez François d’Honore et Compagnie pres de la Maison de Ville. 1705-1739. 4 vols.

Mapa opracowana przez wydawcę i Geografa A. H. Chatelain’a, zamieszczana przez niego w kolejnych wydaniach Atlas Historique…, który tekstem opatrzyl francuski geograf i księgarz prcujący początkowo w Ruen, a następnie w Hadze. Atlas wydawany był przez dzałającego przede wszystkim w Paryżu F. l’Honoré. Henri Abraham Chatelain (1684-1743). Hugenocki pastor pochodzenia paryskiego. Mieszkał kolejno w Paryżu, St. Martins, Londynie (ok. 1710), Hadze (ok. 1721) i Amsterdamie (ok. 1728). Chatelain był utalentowanym artystą i znał łączenie bogactwa historycznych i geograficznych informacji z delikatnym grawerunkiem i nieskomplikowaną kompozycją. Przełomowa jak na tamte czasy praca obejmowała studia z zakresu geografii, historii, etnologii, heraldyki i kosmografii. Jego mapy z eleganckim rycinem są wspaniałym przykładem złotego wieku francuskiego tworzenia map. Wydawnictwo Chatelain, Chatelain Frères i Chatelain & Fils jest zarejestrowane w Amsterdamie w latach 1700-1770, gdzie Zacharias mieszkał „op den Dam” w 1730. Henri Abraham Chatelain, jego ojciec Zacharie Chatelain (zm. 1723) i Zacharie Junior (1690-1754), pracowali jako spółka, wydając Atlas Historique, Ou Nouvelle Introduction à L’Histoire pod kilkoma różnymi odciskami Chatelain, w zależności od związki rodzinne w momencie publikacji. Atlas został wydany w siedmiu tomach w latach 1705-1720, drugie wydanie ukazało się w 1732 roku. Tomy I-IV z trzecim wydaniem i tom I z ostatecznym wydaniem w 1739 roku. Henri Abraham Chatelain, którego „Atlas Historique” był jednym z najbardziej ekspansywnych holenderskich encyklopedii tamtych czasów. Opublikowane po raz pierwszy w 1705 roku Atlas Historique Chatelaina był częścią ogromnej siedmiotomowej encyklopedii. Chociaż głównym tematem tekstu była geografia, praca zawierała również bogactwo informacji historycznych, politycznych i genealogicznych. Tekst został opracowany przez Nicholasa Gueudeville’a i Garillona z dodatkiem H.P. de Limiers i mapy zostały wyryte przez Chatelaina, głównie według map De L’Isle. Atlas został opublikowany w Amsterdamie w latach 1705-1721, a później wznowiony przez Zacharie Chatelain w latach 1732-1739. Atlas Historique: Po raz pierwszy opublikowany w Amsterdamie w latach 1705-1720, różne tomy były aktualizowane w różnych okresach aż do 1739 roku, kiedy to czwarte wydanie vol. Pojawiłem się, określany jako „dernière edition, corrigée & augmentée”. Wydaje się, że pierwsze cztery tomy doczekały się czterech druków, przy czym najbardziej pożądane są druki późniejsze, które zawierają maksymalną liczbę poprawek i uzupełnień. Pozostałe trzy ostatnie tomy ukazały się po raz pierwszy w latach 1719-1720 i poprawione w 1732. Ambitne i pięknie przedstawione dzieło Atlas Historique było przeznaczone dla szerokiej publiczności, zafascynowanej na początku XVIII wieku niedawno podbitymi koloniami i nowymi odkryciami. . W tej pracy ważne miejsce zajmują odległe kraje, takie jak Ameryka, Afryka, Bliski Wschód, Mongolia, Chiny, Japonia, Indonezja itp. Oprócz map, z których wiele jest opartych na Guillaume De L’Isle, tablice są po najlepszych opisach podróży z tego okresu, takich jak Dapper, Chardin, de Bruyn, Le Hay i inne. Inne działy zajmują się historią krajów europejskich i obejmują szeroki zakres tematów, w tym genealogię, historię, kosmografię, topografię, heraldykę i chronologię, stroje świata, wszystkie zilustrowane licznymi grawerowanymi mapami, tablicami miejscowych mieszkańców i wykresami heraldycznymi linii rodzin panujących w tamtych czasach. Mapy, ryciny i tabele wymagane do stworzenia pełnego zestawu są szczegółowo wymienione w każdym tomie. Towarzyszący tekst jest w języku francuskim i często jest drukowany w dwóch kolumnach na stronie z przeplatanymi mapami i innymi ilustracjami. Każda mapa i tabela są ponumerowane kolejno w ramach swojego tomu, a wszystkie mapy są objęte przywilejami stanów Holandii i Zachodniej Fryzji. Encyklopedyczny charakter dzieła jako całości znajduje odzwierciedlenie w sześciu tytułach. Strony są dziełem pana posła. Romeijn de Hooghe. i są grawerowane przez J.Goeree, T.Schynyoet i P.Sluyter. Nowe stypendium zasugerowało, że kompilator atlasu, który jest określony w tytule jako „Pan C ***”, nie jest Henri Abrahamem Châtelainem, ale Zacharie Châtelain. (Zobacz artykuł Van Waninga w Journal of the International Map Collectors 'Society, aby uzyskać przekonujące dowody na autorstwo tego ostatniego). Księgarz François L’Honoré. – Pochodzi z Sedana. Otrzymał burżuazję z Amsterdamu w lutym 1704 r. Zmarł w Portugalii w La Haye, początkowo związany z Étienne Foulque; następnie w 1701 r. swojemu bratu Jonasowi L’Honoré, pod tytułem: „Frères L’Honoré”; w Amsterdamie, związany najpierw ze swoim teściem Zachariasem I Chatelainem w latach 1704-1705, a następnie ze swoim szwagrem Zachariasem II Chatelainem, w latach 1706-1726, czasem pod tytułem: „Honoré et compagnie”; od 1733 do 1748 roku swojemu synowi Zachariasowi L’Honoré z powodu: „L’Honoré et fils” Tekst historyczny na NW: „Remarque Historique”. Na NE w ramce tytułowej: „Tome 4.No.19”. Wewnątrz mapy na SW i na S poza ramka tabela z wykazem osiedli: „Table des Palatinats, Chatelains et Villes dont les deputez Tiennent ¦ rang de Senateurs a la diete Generale”. Między ramkami litery skorowidzu. Na odwrocie na SE ołówkiem: „XVIII ¦ dar W. Dąbrowskiego”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 3-st. sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 504×582, p: 510×602, a: 558×666

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: 00054-04671

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)