NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE POLOGNE,…

NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE POLOGNE, DIVISEE SELON SES PALATINATS ET SES PROVINCES, AVEC DES RE-MARQUES HISTORIQUES POUR L’INTELIGENCE DEr HIS-TOIRE.

NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE POLOGNE, DIVISEE SELON SES PALATINATS ET SES PROVINCES, AVEC DES RE-MARQUES HISTORIQUES POUR L’INTELIGENCE DEr HIS-TOIRE.
Amsterdam 1705-1739

Chatelain (Châtelain) Henri Abraham (1684-1743)
Guedeville (Gueudeville) Nicolas (1654-1721)
l’Honoré François

00054-04671-b 00054-04671-a

Skala 1:1800000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Lieues de Pologne„, „Lieues d’Allemagne„.

Miedzioryt kolorowany, mapa OGÓLNOGEOGRAFICZNA

Atlas Historique par M-r C.  Henri Abraham Chatelain  avec dissertations sur l’histoire de Chque état par Mr. Guedeville. A Amsterdam, chez François d’Honore et Compagnie pres de la Maison de Ville. 1705-1739. 4 vols.

Mapa opracowana przez amsterdamskiego wydawcę i Geografa A. H. Chatelain’a, zamieszczana przez niego w kolejnych wydaniach Atlas Historique…, który tekstem opatrzyl francuski geograf i księgarz prcujący początkowo w Ruen, a następnie w Hadze. Atlas wydawany był przez dzałającego przede wszystkim w Paryżu F. l’Honoré. Tekst historyczny na NW: „Remarque Historique”. Na NE w ramce tytułowej: „Tome 4.No.19”. Wewnątrz mapy na SW i na S poza ramka tabela z wykazem osiedli: „Table des Palatinats, Chatelains et Villes dont les deputez Tiennent  rang de Senateurs a la diete Generale”. Między ramkami litery skorowidzu. Na odwrocie na SE ołówkiem: „XVIII  dar W. Dąbrowskiego”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  3-st. sygnatura

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 504×582, p: 510×602, a: 558×666

Kolekcja:  Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: 00054-04671