COMPENDIOSA POLONAIÆ REPRÆSENTATIO Polen Mit Angraentzenden…

COMPENDIOSA POLONAIÆ REPRÆSENTATIO Polen Mit Angraentzenden Lændern.

COMPENDIOSA POLONAIÆ REPRÆSENTATIO  Polen  Mit Angraentzenden Lændern.
Augsburg 1710

Bodeneher Gabriel (1664-1758)
Koppmayer Jakob (XVII/XVIII w.)
Stridbeck Johann (1665-1714)

00146-04985-b 00146-04985-a

Skala 1:20000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „1000 Geometrischer Schritt oder Italianische Meilen„, „Polnische Meilen oder eine Stund„, „Grosse Polnische oder Gemeine Teutsche Meilen„,”Schwedische Meilen„, „Moscovische Meilen oder Verste„, „Hungarische Meilen„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

(Curioses Staats und Kriges Theatrum… Gabriel Bodenehr fecit… Vol. I – II. Augspurg [1704-1757] bei Gabriel Bodenehr.)

(Atlas Curieux… Augspurg 1710.)

Provinciarum Regni Poloniae geographica descriptio… Gabriel Bodenehr fec. et xc.

Augspurg [1710] bey Joh. Stridbeck Jüngern. Gedr. bey Jac. Koppmayer.

G. Bodenehr, niemiecki geograf i wydawca, zasłynął z opracowań wojskowych map i planów miast. Syn Hansa Georga Bodeneha’a (1631-1704). Opisywana mapa pochodzi z Atlas Curieux… J. Stridbecka, wydanego w Augsburgu przez J. Koppmayera. Na S pod ramką tekst: „Augspurg G. Bodeneher fec. et exc: Cum Gratia et Privilegio Sac. Caes. Maj.„, na NE w ramce: „96„.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Komunikacja:  drogi

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne Geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 156×208, p: 160×212, a: 220×338

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00146-04985