107. LES ETATS ¦ DE ¦…

107. LES ETATS ¦ DE ¦ POLOGNE ¦ Suivant les derniers Relations¦ Par N. de Fer

107.	LES ETATS ¦ DE ¦ POLOGNE ¦ Suivant les derniers Relations¦ Par N. de Fer
Paryż 1700

Fer Nicolas de (1646-1720)

00414-36909-b 00414-36909-a

Skala 1:6500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Echelle„, „Vingt Heures de Chemin

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

(Atlas Curieux… Paris 1700.)

Nicolas de Fer

Mapa pochodzi prawdopodobnie z Atlas Curieux … N. de Fer. Nicolas de Fer (* 1646; † 25 października 1720 w Paryżu) był jednym z czołowych francuskich kartografów i wydawców map końca XVII i początku XVIII wieku. Nicolas de Fer był najmłodszym synem paryskiego drukarza i wydawcy map Antoine de Fer. W wieku dwunastu lat zaczął uczyć się miedziorytnika. Po śmierci ojca w 1673 r. Przejął wydawnictwo, które pod jego kierownictwem szybko się rozrosło w ciągu kilku lat. De Fer stworzył liczne atlasy i specjalizował się w publikowaniu druków na temat bieżących wydarzeń: map granic lub nowo podbitych terenów, a także map miast, które zostały rozbudowane przez francuskiego budowniczego fortec, Vaubana. De Fer czerpał korzyści ze swoich dobrych stosunków z dworem francuskim iw 1691 r. Został oficjalnym geografem francuskiego Dauphina, w 1702 r. Księcia Anjou – późniejszego króla hiszpańskiego – i wreszcie samego króla francuskiego. Logo de Fers było tak zwane „Sphère royale”, sfera armilarna, która pojawia się w wielu jego publikacjach. Jego główne dzieło, Atlas Curieux, pojawiło się po raz pierwszy w Paryżu w 1700 roku i doczekało się wielu nowych wydań do 1717 roku. Po śmierci w 1720 roku miał trzy zamężne córki. Jego zięciowie, kupiec papierniczy Guillaume Danet i grawer Jacques-François Besnard (także: „Bénard”) kontynuowali działalność de Fers – każdy na własny rachunek.Na SE pod ramka ołówkiem: „1700”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „De Fer ¦ cca 1700”, na SW: „De Fer”.

Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora,bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 183×299, p: 189×305, a: 251×340

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00414-36909

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)