104. REGNI ¦ POLONIÆ ¦ et…

104. REGNI ¦ POLONIÆ ¦ et Ducatus ¦ LITHUANIÆ ¦ VOLINIÆ, PODO-LIÆ ¦VCRAINÆ ¦ PRUSSIÆ, et CVRLANDIÆ ¦ descriptio emendata par CORNE-LIUM DANCKERTS ¦ ASTELODAMI ¦ Cum Privilegio Ordinum Hollandiae et West-Frisiae.

104.	REGNI ¦ POLONIÆ ¦ et Ducatus ¦ LITHUANIÆ ¦ VOLINIÆ, PODO-LIÆ ¦VCRAINÆ ¦ PRUSSIÆ, et CVRLANDIÆ ¦ descriptio emendata par CORNE-LIUM DANCKERTS ¦ ASTELODAMI ¦ Cum Privilegio Ordinum Hollandiae et West-Frisiae.
Amsterdam (1700)

Danckerts Cornelis I (1603-1656)
Danckerts Cornelis II (1664-1717)
Danckert (Dankerss, Danquerts) Just[in]us (1635-1701)
Danckerts I Theodorus (1663-1727)

00015-03411-b 00015-03411-a

Skala 1:4500000; Skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

(Atlas.- Danckerts Justus, Danckerts Theodorus, Du Val Pierre Amsterdam Justus Danckerts)

Mapa pochodzi z atlasu wykonanenego przez członków słynnej rodziny amsterdamskich wydawców i rytowników Danckerts’ów. Kartusz tytułowy NW. Mapa bardzo zniszczona kolor przebija przez papier, powodując wypadanie części mapy. Wokół ramki szereg bardzo starych tekstów łacińskich. Opis Bałtyku Mare Balticum Vulgo de Oost Zee”. Więcej nazw geograficznych na wybrzeżu i wzdłuż rzek Dniepru i Dniestru w porównaniu z innymi wersjami tej mapy w zbiorze Cartographia Rappersviliana Polonorum, na SE i E nazwy państw: „Tartariae Minori Pars”, „Moscoviae Pars.”, również nie opisana na innych wersjach na innych wersjach. Mapa pochodzi prawdopodobnie z pozniejszego wydania Atlasu… niż pozostałe wersje tej samej mapy. Rodzina Dankerts była wybitną rodziną sprzedającą druki i mapy, działającą w Amsterdamie przez prawie sto lat. Cornelis Danckerts (1603-1656) „Starszy” i Justus Danckerts (1635-1701) byli zdecydowanie jego najważniejszymi członkami. Mapy noszące imię Justus lub Theodorus Danckerts zostały wyprodukowane i umieszczone w atlasach między 1680 a 1700 rokiem. Są to bardzo rzadkie. Strony tytułowe i mapy tych atlasów są niedatowane, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia umieszczenie mapy w konkretnym wydaniu. Danckertowie byli również znani z produkcji wspaniałych map ściennych świata i kontynentów. Ich zapasy płyt zostały nabyte przez R. i J. Ottensów, którzy wykorzystali je do ponownego wydania, zastępując nazwiska Danckerts własnymi.Na NE ręcznie: „12”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka, sygnatura obrazkowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Odwzorowanie: stożkowe
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: góry, hydrografia, państwa, województwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 493×581, p: 500×589, a: 526×629

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00015-03411

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)