L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS DE LA…

L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS DE LA MAISONS DE HABSBOURG ET DE LUXEMBURG 1373 à 1473 Dressés sous la Direction DE A. HOUZÉ.

L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS  DE LA MAISONS DE HABSBOURG  ET DE LUXEMBURG  1373 à 1473  Dressés sous la Direction  DE A. HOUZÉ.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe

00138-04977-b 00138-04977-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte IX”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla:           2-st. kółka             Hydrografia:            rzeki, jeziora

Siatka:             geograficzna         Odwzorowanie:        stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”

Ramka:            zwykła

Format:            r: 204×279, a: 262×342

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00138-04977