85. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS…

85. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS ¦ DE LA MAISON D’AUTRICH ¦ 1473 à 1612. ¦ Dressés sous la Direction ¦ DE A. HOUZE.

85.	L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS ¦ DE LA MAISON D’AUTRICH ¦ 1473 à 1612. ¦ Dressés sous la Direction ¦ DE A. HOUZE.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe (1802-1879)

00139-04978-b 00139-04978-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte X.”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla: 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”
Ramka: zwykła
Format: r: 204×280, a: 264×342

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00139-04978

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)