L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS DE LA…

L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS DE LA MAISON D’AUTRICH 1473 à 1612. Dressés sous la Direction DE A. HOUZÉ.

L’ALLEMAGNE  SOUS LES EMPEREURS  DE LA MAISON D’AUTRICH  1473 à 1612.  Dressés sous la Direction  DE A. HOUZÉ.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe

00139-04978-b 00139-04978-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte X.”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla:           2-st. kółka             Hydrografia:             rzeki, jeziora

Siatka:             geograficzna         Odwzorowanie:        stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”

Ramka:            zwykła

Format:            r: 204×280, a: 264×342

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00139-04978