83. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS…

83. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS ¦ DE LA ¦ MAISON DE SOUABE ¦ de 1137 à 1273 ¦ Dressés sous la Direction ¦ DE A. HOUZE.

83.	L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS ¦ DE LA ¦ MAISON DE SOUABE ¦ de 1137 à 1273 ¦ Dressés sous la Direction ¦ DE A. HOUZE.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe (1802-1879)

00137-04976-b 00137-04976-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte VIII”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla: 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”
Ramka: zwykła
Format: r: 203×280, a: 263×342

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00137-04976

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)