L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS DE LA…

L’ALLEMAGNE SOUS LES EMPEREURS DE LA MAISON DE SOUABE de 1137 à 1273 Dressés sous la Direction DE A. HOUZÉ.

L’ALLEMAGNE  SOUS LES EMPEREURS  DE LA  MAISON DE SOUABE  de 1137 à 1273  Dressés sous la Direction  DE A. HOUZÉ.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe

00137-04976-b 00137-04976-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte VIII”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla:           2-st. kółka             Hydrografia:             rzeki, jeziora

Siatka:             geograficzna         Odwzorowanie:        stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”

Ramka:            zwykła

Format:            r: 203×280, a: 263×342

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00137-04976