LA POLONIA DIVISA NE’ SUOI PALATINATI…

LA POLONIA DIVISA NE’ SUOI PALATINATI Tracta dall’ Atlante Polac-co del Sigr. Rizzi Zanoni VENEZIA 1782 PRESSO ANTONIO ZATTA Con Privilegio dell Eccino Senato

LA POLONIA  DIVISA  NE’ SUOI PALATINATI  Tracta dall’ Atlante Polac-co  del Sigr. Rizzi Zanoni  VENEZIA 1782  PRESSO ANTONIO ZATTA  Con Privilegio dell Eccino Senato
Venezia 1782

Pitteri G. (XVIII w.)
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)
Zatta Antonio (1757-1797)
Zuliani G. (XVIII w.)

00428-36923-b 00428-36923-a

Skala 1:10000000, slkala przybliżona.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlante novissimo, illustrato ad accresciuto sulle osservazioni e scoperte fatte dai piu’ celebri e piu’ recenti geografi. Vol I-II. Venezia 1779-1782 presso A. Zatta.

Przeróbka Mapy Polski opracowanej przez A. Rizzi-Zanoniego, włoskiego kartografa autora wielu map i atlasów. Orginał tej mapy „Carte de Pologne divisée par provinces et palatinats…” został wykonany staraniem i kosztem J. A. Jablonowskiego i wydany w 1772 r. w Londynie. Opisywana mapa pochodzi z wydanego w Wenecji dzieła A. Zatty. Na NE poza ramką „M.I.„, na SE poza ramką: „G. Pitteri scr.„, na SW poza ramką: „G. Zuliani inc„, opisane strony świata: Nord, o Tramontana, Est, o Levante, Sud, o Mezzodi, Ouesi, o Ponente.Na odwrocie na NE ołówkiem: „M brak”, na SE ołówkiem: Novelli – Piteri ¦ pracowali dla ¦ Zatta ¦ Zanoni Rizzi 1782″

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           kółka, zarysy

Hydrografia:     rzeki, jeziora,bagna       Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje,2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone gra ficznie co 12′

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 326×420, p: 340×445, a: 387×490

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00428-36923