203. LES ETATS DE LA COURONNE…

203. LES ETATS DE LA COURONNE DE POLOGNE, ¦ sous les quels sont coMuzeum Polskie w Rapperswiluis ¦ LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE, ¦ LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CURLANDE. ¦ DIVISEZ EN PROVINCES ET PALATINATS. ¦ Corrigée et Augmentée les Novelles Observations alle Mrs. de l’Academie Royale des Sciences.

203.	LES ETATS DE LA COURONNE DE POLOGNE, ¦ sous les quels sont coMuzeum Polskie w Rapperswiluis ¦ LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE, ¦ LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CURLANDE. ¦ DIVISEZ EN PROVINCES ET PALATINATS. ¦ Corrigée et Augmentée les Novelles Observations alle Mrs. de l’Academie Royale des Sciences.
Paryż 1782

Desnos Louis Charles (1725-1805)
Fer Nicolas de (1646-1720)
Starckman P. (1655-1730)

00053-04670-b 00053-04670-a

Skala 1:2700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echelle„, „Quarant Lieiies communes de Pologne„, „Trente Lieiiescommunes d’Allemagne„, „Vinght heures de Chemin„.

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

(Atlas ou Recueil de cartes geographiques..)

Mapa opracowana przez paryskiego geografa N. de Fer’ai poprawiona przez wydawcę inżyniera i geografa L. C. Desnosa (Rue St. Jacques au globe No. 254.) zamieszczona prawdopodobnie w atlasie Atlas ou Recueil… , rytowana przez P. Starckmana, z którym autor stale współpracował. Mapy N. de Fer’a cieszyły się dużą popularnoscią ze wzgledu na ich ornamentykę, na owe czasy były jednak mało dokładne. Nicolas de Fer współpracował również z grawerami: Nicolasem Guérard, Charlesem Iselinem i Jeanem Baptist (Chrzcicielem) Liébaux. Sukcesorami jego wydawnictwa zostali jego dwaj zięciowie J. F.  Benard i G. Danet. W kartuszu skalowym adres wydawnictwa: „N. de Fer i data: „a Paris Chez Desnons Ingr.  Geographe pour les  Globes Spheres.  Rue S. Jacques au  Globe 1782.„.Na SE w treści podpis grawera: „P.Starckman F„. W kartuszu tytułowym herby: „Pologne„, „Lithuanie„, „Prusse„, „Curlande„, „Russie„. Na NE pod kartuszem tytułowym wykaz 14 najwazniejszych miast (VARSOVIE, CRACOVIE, DANTZICK, RIGA, VIENNE, STOCKHOLM, VILNA, MITAW, KONIGSBERG, LEOPOL, KAMIENIEC, BRACLAW, OCZAKOW, MOSCOW) z podaniem ich szerokosci i długości geograficznej: „Latitudes et Longitudes des Principales Villes qui sont dans cette Carte”. Szerokości geograficzne podane zgodnie z rzeczywistoscią, natomiast długości znacznie przesunięte na wschód (Warszawa 9° Moskwa 22°! jesli liczyć od Greenwich). Na odwrocie na SW ołówkiem: „XVIII  dar Dąbrowskiego”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: przeprawy wodne na Dnieprze
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 471×592, p: 476×595, a: 564×787

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: 00053-04670

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)