POLAND Exhibiting the Claims of RUSSIA,…

POLAND Exhibiting the Claims of RUSSIA, PRUSSIA & AUSTRIA, from the most approv’d Maps by T. BOWEN.

POLAND  Exhibiting the Claims of  RUSSIA, PRUSSIA & AUSTRIA,  from the most approv’d Maps by  T. BOWEN.
Londyn 1780-1790

Barlow[J. S., Peter, T.]
Bowen Thomas (1760-1790)

00169-05008-b 00169-05008-a

Skala 1:5000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Polisch Miles to a Degree„, „Britisch Statute Miles 69 1/2 to a Degree„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

General History of Europe

Mapa T. Bowena rytowana w oficynie Barlow i wydana w Atlasie Historycznym w tymże wydawnictwie. Na S w treści: „Note: The Shading on the Inland parts serv the Respective claims of the Different Kingdoms„. Na N poza ramką: „Engraved for Barlow’s General History of Europe„. Na S między ramkami: „Longitude„. Na S pod ramka ołówkiem: „XVIII”, na  odwrocie na se ołówkiem: „b owen”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora     Siatka:geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, miasta

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone gra ficznie co 12′

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 326×420, p: 340×445, a: 387×490

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00169-05008