201. POLAND ¦ Exhibiting the Claims…

201. POLAND ¦ Exhibiting the Claims of ¦ RUSSIA, PRUSSIA & AUSTRIA, ¦ from the most approv’d Maps ¦by ¦ T. BOWEN.

201.	POLAND ¦ Exhibiting the Claims of ¦ RUSSIA, PRUSSIA & AUSTRIA, ¦ from the most approv’d Maps ¦by ¦ T. BOWEN.
Londyn 1780-1790

Barlow Peter (1776-1862)
Bowen Thomas (1760-1790)

00169-05008-b 00169-05008-a

Skala 1:5000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Polisch Miles to a Degree„, „Britisch Statute Miles 69 1/2 to a Degree„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

General History of Europe

Mapa T. Bowena rytowana w oficynie Barlow i wydana w Atlasie Historycznym w tymże wydawnictwie. Na S w treści: „Note: The Shading on the Inland parts serv the Respective claims of the Different Kingdoms„. Na N poza ramką: „Engraved for Barlow’s General History of Europe„. Na S między ramkami: „Longitude„. Na S pod ramka ołówkiem: „XVIII”, na  odwrocie na se ołówkiem: „b owen”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, miasta
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone gra ficznie co 12′
Ramka: zwykła
Format: r: 326×420, p: 340×445, a: 387×490

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00169-05008

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)