206. LA POLOGNE ¦ COMUMPRENANT LE…

206. LA POLOGNE ¦ COMUMPRENANT LE ROYAUME DE PRUSSE, LES DUCHÉS ¦ DE LI-THUANIE, ET DE CURLANDE ¦ Avec ses Limitropes: Le Royaume de Bohême, le Cercle de ¦ la haute Saxe , partie de la Russie, de la petite Tertarie ¦ la Bessarabie, la Moldavie, la Transilvanie, &c. ¦ d’Apres les meilleurs Auteurs. ¦ Reviie et Corrigeé par le Sr. Moithey Ing. Geographe ¦ à Paris chez Crepy rue S. Jaques à S. Pierre pres la rue de la ¦ parcheminerie 1780 Paryż 1787 (1767)

206.	LA POLOGNE ¦ COMUMPRENANT LE ROYAUME DE PRUSSE, LES DUCHÉS ¦ DE LI-THUANIE, ET DE CURLANDE ¦ Avec ses Limitropes: Le Royaume de Bohême, le Cercle de ¦ la haute Saxe , partie de la Russie, de la petite Tertarie ¦ la Bessarabie, la Moldavie, la Transilvanie, &c. ¦ d’Apres les meilleurs Auteurs. ¦ Reviie et Corrigeé par le Sr. Moithey Ing. Geographe ¦ à Paris chez Crepy rue S. Jaques à S. Pierre pres la rue de la ¦ parcheminerie 1780					        Paryż 1787 (1767)
Paryż 1787

Moithey Maurille Antoine (1732-1810)
Philippe De Pretot (Prétot) Etienne Andre (1708-1787)
Vallet Guillame (1645-1704)

00380-36875-b 00380-36875-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echelle”, „Lieues Communed d’Allemagne„, „Lieues Communes de Frances„, „Lieues de Hongrie„, „Lieues des Pais Bas„, „Lieues du Palatinat„, „Lieues de Baviere„, „Lieues de Souabe„.

Miedzioryt kolorowane granice, mapa ogólnogeograficzna.

Recueil de cartes pour l’étude de l’Histoire de France… Extrait de l’Atlas universal, diridé par Philippe de Prétot. A Paris 1787.

W kartuszu tytułowym trzy herby: „POLOGNE„, „LITHUANIE„, „CURLANDE„, na Bałtyku róża wiatrów, opsany i wyraznie zaznaczony południk Krakowa: „Meridien de Cracovie”. Na mapie opisany jest południk zerowy za czasów Mikołaja Kopernika: « Meridien de Cracovie » 38°E. Południk krakowski to zapomniany, wielki obiekt geograficzny i astronomiczny, podobny do południka Greenwich czy Paryża.  Po raz pierwszy południk krakowski pojawia się w 1379 roku w tablicach astronomicznych stworzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim jako przeliczenie słynnych tablic alfontynian; wkrótce powstało wiele oryginalnych tablic astronomicznych obliczanych na południku krakowskim. Został wykorzystany w jednym z najsłynniejszych dzieł naukowych w historii – „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernikua z 1543 roku – jako podstawowy południk do jego obliczeń astronomicznych. Południk krakowski pojawia się także na niektórych mapach Królestwa Polskiego, jak np. opisywana mapa czy plan miasta Krakowa z 1836 roku sporządzony przez Teofila Zebrawskiego. Formalnie ustalony został przez Jana Śniadeckiego, wielkiego astronoma i geografa, który w 1792 roku założył w Krakowie pierwsze obserwatorium astronomiczne, przez które przebiega krakowski południk zerowy. Od tego momentu południk krakowski jest używany przez prawie 150 lat w astronomii, kartografii. Od 2012 roku geodezyjna akcja edukacyjna „Honorowy Południk Krakowa” walczy o przywrócenie tego południka, przywrócenie wiedzy o jego wielkiej historii i uczynienie z niego wspaniałej atrakcji turystycznej. Meridian biegnie przez centrum dawnego budynku obserwatorium astronomicznego w ogrodzie botanicznym w Krakowie. Przebiega przez bardzo charakterystyczną kolumnę w murze ogrodu od strony ul. Kopernika. Na SW przy kartuszu skalowym tekst w ramce: „La Pologne es tun Royaume Eclectif dont ¦ l’autorité Monarchique est Temperée par la ristocratie ¦ du Sénatet de la Noblesse, les grands S„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: regiony, góry, hydrografia, wyspy, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′. W ramce: „Longitudes Geographicae posita Longit Parisiorum XX Gradium
Ramka: zwykła
Format: r: 484×583, p: 490×590, a: 498×597

Kolekcja: Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00380-36875

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)