A NEW MAP OF THE KINGDOM…

A NEW MAP OF THE KINGDOM OF POLAND with ITS DISMEMBERED PROVINCES.

A NEW MAP OF  THE KINGDOM OF POLAND  with  ITS DISMEMBERED PROVINCES.
Londyn 1787

Jefferys (Gefferys) Thomas (1710-1771)
Kitchen (Kitchin) Thomas (1718-1784)
Sayer Robert (1725-1794)

00059-04676-b 00059-04676-a

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Polish & German Leagues 15 to a Degree.„, „Geometrical Leagues 20 to a Degree.„, „British Miles 69 1/2 to a Degree.„, „French Leagues 25 to a Degree.„.

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

(A General Atlas… by Thomas Kitchin. Londyn (1773(?)-1790(?)) Robert Sayer and Thomas Jefferys)

Mapa opracowana i wydana przez R. Sayera. Jako sukcesor wydawnictwa T. Jefferysa, słynnego angielskiego rytownika, geografa i wydawce umiescił również w tytułe jego nazwisko. Jefferys zbankrutowal w 1765 roku. Najprawdopodobniej rytowana przez T. KitchenaTekst na SW między ramkami: „Longitude East of Londyn„, W kartuszu tytułowym pod tytułem: „The Kingdom of Poland before the Partation Treaty in 1775 contained… (Inhabitants) 14,260,000„, „The Russian Province, dismembered from Lithuania, contains… (Inhabitants) 1,550,000„, „The Austrian Province, of Galicia which includes Lodomeria, contains…. (Inhabitants) 2,580,000„, „The Prussian Province, comprehending Polish or West Prussia & C. contens… Inhabitants) 800,000„, „Total in the dismemberd Provinces 4,930,000„, „Remains in Poland 9,330,000.„. Ponizej: „Londyn;  Printed for Robert Sayer, Fleet Street,  as the Act divects, January, 1st.  1787.„. Na odwrocie na NE: „M brak/20” na SE ręcznie ołówkiem: „Sayer 1787”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    drogi

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, regiony, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wew netrznej co 10′.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 477×652, p: 489×666, a: 534×729

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00059-04676