CARTE NOUVELLE DE LA POLOGNE Avant…

CARTE NOUVELLE DE LA POLOGNE Avant son demem-brement dirigée par Mr. Philippe Censeur Royal, et Professeur d’historie; de l’Aca démie Royalle des Sciences et belles-lettres d’Angers.

CARTE NOUVELLE  DE LA POLOGNE  Avant son demem-brement  dirigée par Mr. Philippe  Censeur Royal, et Professeur d’historie;  de l’Aca démie Royalle des Sciences  et belles-lettres d’Angers.
Paris 1787

Moithey Maurielle Antoine (1732-1810)
Philippe De Pretot (Prétot) Etienne Andre (1708-1787)
Vallet J. E. J (XVIII w.)

00454-36949-b 00454-36949-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echelles„, „Lieues communes de Pologne.„, „Lieues communes l’Allemagne

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas Universal pour l’étude de la Géographie… par Philippe Prétot. Paris [1787].

Przeróbka mapy Beauplana opracowana przez M. A. Moithey i rytowyna przez J. E. J. Vallet’a ukazała się w atlasie P. Philippe. W roku 1787 ukazały się 2 atlasy tego wydawcy. Opisane strony świata: NORD ou Septentrion, EST ou Orient, OUEST ou Occident, SUD….Na NE poza ramką numer strony: „Nº 75„, na SE poza ramką: „J. E. J. Vallet Sculp.„, „Moithey Ing. del.„. Na E opisy zniekształceń siatki geograficznej i stref klimatycznych: „Degrés et Minutes de Latitude,„, „49.1.„, „51.53.„, „54.29.„, „56.37.„, „Longueur des Jours,„, „16. heures„, „16½„, „17.„, „17.½„, „Longueur des Nuits,„, „8, heures„, „7,½„, „7,„, „6,½ heures„, „Climats .”, „VIIIe.”, „IXe.”, „Xe.”, „XIe.”, „Climats.”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura nieregularna

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      iatka:geograficzna

Odwzorowanie:stożkowe

Nazewnictwo:regiony, góry, hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, podział graficzny w ramce

wewnętrznej co 10′.

Ramka:zwykłaFormat: r: 270×373, p: ?x425, a: 283×435

Kolekcja:Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00454-36949