GROSSHERZOGTHUM BADEN Nördliche Hälfte Entw.u.gez.v.Major C.Radefeld…

GROSSHERZOGTHUM BADEN Nördliche Hälfte Entw.u.gez.v.Major C.Radefeld 1854.

GROSSHERZOGTHUM  BADEN  Nördliche Hälfte  Entw.u.gez.v.Major C.Radefeld  1854.
Hildburghausen 1852

Radefeld Carl Christian Franz (1788-1874)
Joseph Meyer (1796-1856)
Schleifmann H.
Bibliographschen Instituts zu Hildburghausen

00796-18757

Skala 1:250000; podziałki liniowe: „Geogr.Meil.  zur Karte„, „Bad.Wegstunde=1481,48 Bad.Ruth.  zu Rastatt„, „Bad.Ruthen  zu Mannheim

Staloryt, kolorowane granice, mapa polityczno-historyczna

Meyer’s Großer Hand-Atlas / Großer Zeitungs-Atlas (1843-1860)

Mapa pochodzi z atlasu Meyera, jego późnej wersji: Hildburghausen: Bibliographschen Instituts zu Hildburghausen, 1852. Na NW dwa kartony: „MANNHEIM”, „RASTATT”. Na SE w kartuszu tytułowym podzialki liniowe: „Masstäbe:”. Na NW: „Meyer’s Zeitungs – Atlas“, na NE: „No 125”, na SE: „H. Schleifmann sc.”

Rzeźba:            kreski Lehmana     Osiedla:                   kółka, zarysy

Hydrografia:     rzeki                      Komunikacja:           drogi, koleje

Odwzorowanie: ortograficzne         Siatka:                     geograficzna

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 30’

Ramka:            zwykła

Format:            r: 194×252, a: 274×332

Kolekcja:         MPR

Nr katalogu CRP: 00796-18757