DEMEURES ANCIENNES ET PRIMITIVES DES TRIBUS…

DEMEURES ANCIENNES ET PRIMITIVES DES TRIBUS SLAVES AU IVe. SIÉCLE AVANT J. C. Les fig 1 et 2 de cette planche, ainsi que la planche 29, sont destinées à servir d’explication à l’Appendice 1er. du tòme 1er.RAPPORTS ENTRE LES LANGUES SLAVONES ACTUELLES (considérées au point de vue lexico-graphique) ET LES MIGRATIONS DES TRIBUS SLAVES DU IIe. AU VIIe. SIÉCLE DE NOTRE ÈRE.

DEMEURES ANCIENNES ET PRIMITIVES DES TRIBUS SLAVES AU IVe. SIÉCLE AVANT J. C.  Les fig 1 et 2 de cette planche, ainsi que la planche 29, sont destinées à servir d’explication à l’Appendice 1er. du tòme 1er.RAPPORTS ENTRE LES LANGUES SLAVONES ACTUELLES (considérées au point de vue lexico-graphique)  ET LES MIGRATIONS DES TRIBUS SLAVES DU IIe. AU VIIe. SIÉCLE DE NOTRE ÈRE.
Paryż (1850?)

Avril Charles (XIX w.)
Lemercier (XIX w.)

00327-36822-b 00327-36822-a

Skala 1:14000000

Litografia barwna, mapa historyczna.

(VOYAGE DANS LA TURQUIE D’EUROPE [?])

Arkusz zawierający dwie mapy historyczne, na S pod treścią map teksty historyczne dotyczące struktury ludności obszaru Europy Centralnej oraz historii migracji ludności na przedstawionym obszarze. Na NW: „VOYAGE DANS LA TURQUIE D’EUROPE”, „Fig. 1. „, na N: „Fig. 2. „, na NE: „Pl. 28„, na SW: „Gravé chez Avril sres., rue Bernardins, 18„, na S: „Gide, Editeur.„, na SE: „Lith. Lemercier. Paris.„. Mapa podklejona na płótnie.

Osiedla:           kółka                    Hydrografia:             rzeki, jeziora

Siatka:             geograficzna         Odwzorowanie:        stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, miasta, demografia. W treści mapy liczne teksty historyczne

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 10°

Ramka:            zwykła

Format:            r: 307×483, p: 356x(520), a: 358×555

Kolekcja:         Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: 00327-36822