ZACHODNIE GRANICE NIEMIEC FRONTIÈRES OCCIDENTALES DE…

ZACHODNIE GRANICE NIEMIEC FRONTIÈRES OCCIDENTALES DE L’ALLEMAGNE

ZACHODNIE GRANICE NIEMIEC FRONTIÈRES OCCIDENTALES  DE L’ALLEMAGNE
Warszawa 1919

Zakład. Graficzny B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie

00094-04933-b 00094-04933-a

Skala 1:1000000; podziałka liniowa, kilometrowa: „kilometres

Odbitka offsetowa, kolorowana na czerwono granica Niemiec Zachodnich i obszar Zagłębia Saary,

mapa polityczno-historyczna

Mapa wydana przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie, drukowana w Zakładach Graficznych B. Wierzbicki i Ska., przed Kongresem Wiedeńskim, mapa opracowana w językach polskim i francuskim. Na N pod tytułami legenda: „ObjaŚnienie”, „Légende”; „Granice niewymagające wytknięcia w terenie„, „Frontières ne nécessient pas de délimitation sur le terrain„, „Granice wymagające wytknięcia w terenie„, „Frontières nécessitant une délimitation sur lre terrain„, „Strefy poddane plebiscytowi„, „Zones soumises au Plebiscite„, „Części granic powiatów administracyjnych„, „Amorces de limites administratives„, „Granice innych państw„, „Frontières d’autres Etats„.

Rzeźba:            kreski Lehmana     Osiedla:                   kółka

Hydrografia:     rzeki                      Komunikacja:           drogi, koleje

Odwzorowanie: ortograficzne         Siatka:                     geograficzna

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°

Ramka:            zwykła

Format:            A: r: 720×268, a: 998×699

Kolekcja:         Kazimierz Żmigrodzki

Nr katalogu CRP: 00094-04933