30. [EUROPA]

30.	[EUROPA]
Wenecja 1570-1574

Barbolani Federico (Hieronymo)
Bertelli Donato
Camocio (Camocius, Camotto,) Joan Francisco (Giovanni Ferancesco)
Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

All’Illmo Sig.r Jl Sig.r FEDERICO Barbolani di Conti di Montaprto Gouern.rc, et Generale dell’ ¦ arme della Citta, et Stato di Siena, per il gran Duca di Toscana. ¦ Ess’edo l’Europa, manor,piu bella, et piu nobi le dello quatro pedt mondo Ill.mo Sig,r per le molte qualita in lei, ¦ cliesi puo dire specchio, et gioia lu-cente di eßomondo, si per eßerosempre stata di ogni scienta, uirtu, leggi, gias:¦tiria, costumi, essempi, reg-gimento, milliarie, et infinite altre cose adorna, come nelle copiose historie, si ¦ ancho, per eßere prouin-cia di ogni sorte di signolari edificij, et frutti madre, bagni, minere, et altro ¦ a salute, et comodo de gli huomeni copiosa. Qual prouincia in longhezza dall’ estremo di Spagna, sino ¦ alli fiumi Boristene, et Ta-nais, palude Meodide, et Costatinopoli parte orientale si estende per spatio di migl.itni ¦ 1730 dal Medite-rano con molte isole uerso settentrione, per larghezza si dilata, et e dinisa in dieci parte, ¦ Spagna, Fran-cia, Alemagna, Italia, Rhetia, Vindelitia, Panonia, Datia, Gretia, et Sarmatia, qual parte poi ¦ sono diuise in 134 prouincie, ouer regni, contenendo 118 Cittadi secondo tholomeo et Strabone. Cosi ritronà:¦domi hora hauer poste in luce un tal nuouo dißegno di cosi bella et nobil parte. Conucniente cosa fußie an:¦co accompagnar la di un nobile Signore, et Patrone, onde m’e parso indriciarto a V. S. Ill.tha, coine ador:¦na di simil uirtude, et principalmente di Geografia, Supplicandola farmi dig.o accettare quello a lei cou-neniente, ¦ et collocarmi nel mumero di suoi deuoti Ser.re alla rui gratia reuerentemente mi race.do ¦ Di VignegiaD’ V. S. Ill.mo Seru.reApresso Donato Bertell.Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala de maigna
00250-11417-b 00250-11417-a

Miedzioryt Czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Mapa opracowana przez F. Camocio i wydana w oficynie D. Bertelli w Wenecji, znanej z wydań wieloarkuszowych map Europy i ówcześnie znanego świata. Jest to kompilacja prac G, Mercatora i G. Gastaldiego, prawdopodobnie drugie wydanie mapy G. F. Camocio, której pierwszego wydania znane są tylko dwa egzemplarze (Biblioteka Watykańska oraz Collezione Trivulzina Biblioteca Ambrosiana, Milano). Giovanni Francesco Camocio działał jako wydawca map w Wenecji w latach 1558-1575. Był jednym z najważniejszych twórców map w szkole Lafreri. W krótkim okresie między publikacją Geografii Sebastiana Münstera (1540) w Bazylei a Abrahamem Orteliusem Theatrum Orbis Terrarum (1570) w Antwerpii Włochy były najważniejszym miejscem tworzenia map w Europie. Produkcja w Rzymie i Wenecji wyniosła nie mniej niż 660 różnych map świata, opartych głównie na dużych mapach drzeworytowych. Te włoskie grawerowane miedzią mapy były używane między innymi przez Mercator i Orteliusa jako szablony. Poszczególne mapy różnych formatów zostały w większości skompilowane na życzenie kupującego i związane z powiększeniem marginesu mniejszych map. Nazwę Lafreri-Atlas stworzył dla wynikowego związanego zbioru map. Oprócz tytułowego Antonio Lafreri i Camocio, musimy wspomnieć o Bertelli, Duchetti i Forlani, którzy również opublikowali związane zbiory map. Jako najważniejszy przedstawiciel tego okresu wenecki kartograf Giacomo Gastaldi przyćmił swojego bojownika pod względem wielkości i znaczenia. Oprócz pojedynczych kartek kontynentów i świata Camocio opublikował Isolario, zbiór map wysp i planów portu. Zostało opublikowane między ok. 1566 i 1574 bez tytułu, po 1575 z tytułem Isole Famose Porti, Fortezze E Terre Maritime autorstwa Donato Bertelli, który opublikował płyty pod jego nazwiskiem po śmierci Camocio. Na NE kartusz z orłem zawierający opis mapy, na MW kartusz skalowy z cyrklem. Trzy róże wiatrów na Bałtyku, Morzu Śródziemnym i Atlantyku oraz liczne wizerunki statków. Zwraca uwagę precyzyjny rysunek, szczególnie wysp na Morzu Śródziemnym i duża ilość nazw miejscowości. Na odwrocie na SW ołówkiem: „Almagna M C. Volicane ¦ Coste H XXiX”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa.
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 60′
Ramka: zwykła
Format: r: 477×771, p: -, a: 480×776

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00250-11417

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)