[EUROPA]

[EUROPA]
Wenecja 1570-1574

All’Illmo Sig.r Jl Sig.r FEDERICO Barbolani di Conti di Montaprto Gouern.rc, et Generale dell’ arme della Citta, et Stato di Siena, per il gran Duca di Toscana. Ess’edo l’Europa, manor,piu bella, et piu nobi le dello quatro pedt mondo Ill.mo Sig,r per le molte qualita in lei, cliesi puo dire specchio, et gioia lucente di eßomondo, si per eßerosempre stata di ogni scienta, uirtu, leggi, gias:¦tiria, costumi, essempi, reggimento, milliarie, et infinite altre cose adorna, come nelle copiose historie, si ancho, per eßere prouincia di ogni sorte di signolari edificij, et frutti madre, bagni, minere, et altro a salute, et comodo de gli huomeni copiosa. Qual prouincia in longhezza dall’ estremo di Spagna, sino alli fiumi Boristene, et Tanais, palude Meodide, et Costatinopoli parte orientale si estende per spatio di migl.itni 1730 dal Mediterano con molte isole uerso settentrione, per larghezza si dilata, et e dinisa in dieci parte, Spagna, Francia, Alemagna, Italia, Rhetia, Vindelitia, Panonia, Datia, Gretia, et Sarmatia, qual parte poi sono diuise in 134 prouincie, ouer regni, contenendo 118 Cittadi secondo tholomeo et Strabone. Cosi ritronà:domi hora hauer poste in luce un tal nuouo dißegno di cosi bella et nobil parte. Conucniente cosa fußie an:co accompagnar la di un nobile Signore, et Patrone, onde m’e parso indriciarto a V. S. Ill.tha, coine ador:¦na di simil uirtude, et principalmente di Geografia, Supplicandola farmi dig.o accettare quello a lei couneniente, et collocarmi nel mumero di suoi deuoti Ser.re alla rui gratia reuerentemente mi race.do Di VignegiaD’ V. S. Ill.mo Seru.reApresso Donato Bertell.

Barbolani Federico (Hieronymo)
Bertelli Donato
Camocio (Camocius, Camotto,) Joan Francisco (Giovanni Ferancesco)
Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00250-11417-b 00250-11417-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala de maigna

Miedzioryt Czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Mapa opracowana przez F. Camocio i wydana w oficynie D. Bertelli w Wenecji, znanej z wydań wieloarkuszowych map Europy i ówcześnie znanego świata. Jest to kompilacja prac G, Mercatora i G. Gastaldiego, prawdopodobnie drugie wydanie mapy G. F. Camocio, której pierwszego wydania znane są tylko dwa egzemplarze (Biblioteka Watykańska oraz Collezione Trivulzina Biblioteca Ambrosiana, Milano).Na NE kartusz z orłem zawierający opis mapy, na MW kartusz skalowy z cyrklem. Trzy róże wiatrów na Bałtyku, Morzu Śródziemnym i Atlantyku oraz liczne wizerunki statków. Zwraca uwagę precyzyjny rysunek, szczególnie wysp na Morzu Śródziemnym i duża ilość nazw miejscowości. Na odwrocie na SW ołówkiem: „Almagna M C. Volicane Coste H XXiX”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 60′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 477×771, p: -, a: 480×776

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00250-11417