Nuoua descrizzione della Polonia, & dell’…

Nuoua descrizzione della Polonia, & dell’ Vngaria

Nuoua descrizzione della Polonia, & dell’ Vngaria
Wenecja 1571

Münster Sebastian (1489-1552)

00400-36895-b 00400-36895-a

Skala 1:5000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa.

COSMOGRAPHIA … VENEZIA 1571

Mapa w weneckim wydaniu Cosmografii… jest praktycznie odbita z tego samego klocka co mapa w Münsterowskim wydaniu Geografii… C. Ptolemeusza z 1545 roku, nie wydrukowano tu jednak podwójnej ramki, która jest charakterystyczna dla wydań ptolemeuszowskich. Na NE ołówkiem: „Münster 15414  drzeworyt”, na SE: „1552”. Na odwrocie: „DIAMONTI  IN QVESTA TAVO  la, la descrizzion lettore della Polonia, &  dell’ Vngaria,onde potrai legermente au,  uederti in … …de questa tauola.„, „10„, ołówkiem na NE: „Ed. Włoska  Cosmografii 1554?”, na SE : „1561 pierwsza przeróbka mapy 1540 Ptol Münster  nie 42  cenny  Uproszczona przeróbka mapy Sarmacji  Wapowskiego wydana po raz pierwszy  ? 1540 przez S. Münstera- w dalszych wyd. Ptolemeusz, Kosmogr ok 1544”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami i oznaczone graficznie co 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 257×343,  a: 304×390

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00400-36895