Von dem Mitnächtigen Ländern. Sarmatia Zum…

Von dem Mitnächtigen Ländern. Sarmatia Zum er-sten vom Ungerlandt. Cap. vvvix.

Von dem Mitnächtigen Ländern.  Sarmatia  Zum er-sten vom Ungerlandt. Cap. vvvix.
Bazylea 1564

Münster Sebastian (1489-1552)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)

00391-36886-b 00391-36886-a

Skala 1:1500000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder… beschrieben durch Sebastianum Münsterum, auch durch ihn selbst gebessert. Basel 1564 officin Henric Petrina.

Karta z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey… zawierająca mapę Sarmacji. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie przez H. Petrina. Pod mapą herb węgierski i tekst: „Alle Alten haben ge:setzt zweyerly.. .wolten aus Ungern. Aber das geschahe nicht.  Unger:”, na NE numer strony: „MCCXI”. Na NW ołówkiem: „Münster”, na S: „Polska / Ruś Czerwoną  Lwów”. Na odwrocie ryciny: medal z wizerunkiem króla Attila, przedstawienie bitwy pod Aurelią w Katalonii. Na N: „Das Vierdte Buch”, numer strony: „MCCXII”, tekst: „Ungerlandt der Dunnen Fluchthauß”, „Attila der Dunnen König”.

Rzeźba:  kopczyki, widok

Osiedla:  sygnatura obrazkowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 101×135, a: 290×172

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00391-36886