EUR: VIII. TAB:

EUR: VIII. TAB:

EUR: VIII. TAB:
Kolonia 1578

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00317-11503-b 00317-11503-a

Skala 1:4000000, skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

TABULAE GEOGRAPHICAE  Cl: Ptolemei ad  mentem auctoris  restitutae [et]  emendate  Per Gerardum Mercatorem  Illustriss: Ducis Cliuie [et]c:  Cosmographu[m] kolofon: Coloniae Agrippinae  Typis Godefridi Kempensis.  Anno Virginei Parvs. ¦M.D.LXXVIII.

Mapa pochodzi ze zbioru map Ptolemeusza opracowanego przez G. Mercatora i wydanego po raz pierwszy w Kolonii w 1478 roku. Było to wydanie Geografii… bez tekstu . Drugie wydanie ukazało się w Düsseldorfie, opracowane przez syna Gerarda – Rumoldusa Mercatora w 1584. Było ono opatrzone tekstem Geografii… . Następne wydania ukazały się w 1602 (Düsseldorf), 1605(Frankfurt, J. Hondiusz), 1618 (Lejda), 1624 (Amsterdam, Frankfurt), 1695, 1698, 1704 (Frankfurt), 1730 (Amsterdam).Na NW kartusz z napisem: „Medius meridianus 57, reliqui descripti  sunt ex ratione parallelorum 50 et 58„. Na NE wizerunek osady tatarskiej. Na odwrocie tekst: „EVROPAE TABVLA· VIII.  Continent Sarmatiam Europæ & Tauricam Cher.  Sonesum.  Civitates…„.

Znak wodny:  tiara i orzeł dwugłowy.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa, kółka.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1° i 10′.

Ramka:  zwykła, ozdobna na rogach

Format:  r: 339×428, p: 347×433, a: 390×524

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00317-11503