35. POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

35. POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

35.	POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA
Wenecja 1574

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Malombra Gio. (XVI w.)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Ziletti Giordano (XVI w.)

00383-36878-b 00383-36878-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La ¦ Geografia ¦ di Clavdio Tolomeo ¦ Alessandrino, ¦ già tradotta di Greco in Italiano da M. Giero. Rvscelli: ¦ [et] hora ¦ in questa nuova editione da M. Gio. Malombrada ¦ ricoretta… In Venetia, Appresso Giordano Ziletti… MDLXXIIII. In Venetia 1574 G.Ziletti.

Mapy zamieszczone w tym wydaniu Geografii… Ptolemeusza odbito z tych samych płyt, co mapy z wydania z 1561 roku. Wydanie to zostało poprawione przez G. Malombra i opublikowane przez G. Ziletti. W tej wersji umieszczona została jako siedemnasta „nowa” mapa, W rogach : „G”. Na odwrocie tekst, na E:”POLONIA, ¦ ET VNGHERIA. ¦ DECIMASETTIMA TAVOLA NVOVA D’EVRO. ¦ DELLA… …L’altre„, „17  R”, na W: „POLONIA, ET VNGHERIA. ¦ L’altre… …la Liuonia, etc.„. Na odwrocie na SE: „Ptolemeusz 1561”, na NE: „M brak”.

Rzeźba: kopczyki
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, państwa
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1 ° opisane graficznie między ramkami co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 179×243, p: 190×265, a: 225×324

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00383-36878

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)