TABVLA EVROPAE IIII

TABVLA EVROPAE IIII

TABVLA EVROPAE IIII
Wenecja 1598 (1599)

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Rosaccio Giuseppe (Gioseffo) (ca. 1530-1620)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Sessa Melchior (XVI w.)

00386-36881-b 00386-36881-a

Skala 1:9000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

GEOGRAFIA  DI  CLAVDIO TOLOMEO  ALESSANDRINO,  Tradotta di Greco nell’ Idioma Volgare Italiano  DA GIROLAMO RVSCELLI,  Et hora nuouamente ampliata  DA GIOSEFFO ROSACCIO,  … [et] Tauole di Rome, che nelli stampati altre volte non erano, haunendo etiandio poste à i lor loughi le Tauole  vecchie, che prima confusamente giaceuano,  … IN VENETIA, MDXCVIII  Appresso gli Heredi di Melchior Sessa.

Do wydania tej, jak i innych map z weneckiego wydania Geografii… Ptolemeusza z roku 1598 użyto płyt wykonanych do wydania edycji z 1562 roku, wprowadzając nieliczne zmiany. Na E sylwetki żubra, łosia, tura i orła. Wydanie to powtórzono bez zmian w roku 1599. Na N poza odciskiem płyty: „Della Geografia di Tolomeo„, „Libro Secondo.„, numer strony. „29„. Na W opisy zmiany skali: „Milliar. 32½”, „Milliar. 36½”, „Mil. 40½”. Na E: „Parall: 19.  Dies Hor. 18.”, „Parall: 18.  Dies hor. 17½”, „Parall: 17  Dies hors. 17.”, „Parall: 16.  Dies hor. 16½”, „Parall:  D. h. 16  Clim. 7”. Na SE pod ramką ołówkiem: „1561”. Na odwrocie na W tekst: „Della Geografia di Tolomeo  TAVOLA QVARTA  D’EVROPA ANTICA,  In cui si contiene… …nelle Tauole.”, na S: „Libro Secondo. ..habitano i Leuoni.”, „28„. Na SE: „I  2  TA-„, ołówkiem: „Ptolemeusz 1561”, na NE: „M brak”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła (w rogach ramki litera „G”)

Format:  r: 180+247×180, p: 189×263, a: 242×340

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00386-36881