SAMUELIS LIBERI BARONIS DE PUFENDORF De…

SAMUELIS LIBERI BARONIS DE PUFENDORF De REBUS A CAROLO GUSTAVO SVECIÆ REGE GESTIS COMMENTARIORUM LIBRI SEPTEM, ELEGANTISSIMIS TABULIS ÆNEIS EXORNATI, cum TRIPLICI IN-DICE NORIMBERGÆ Sumptibus CHRISTOPHORI RIEGELII Literis KNORZIANIS. ANNO M.DC.XCVI.

Norymberga 1696

Beck, David (1621-1656). Il.
Blesendorf, Samuel (1633-1699). Il.
Boullanger Jean (ca 1606-ca 1680)
Cochin Noël (1622-1695)
Cordier Louis (16..-1711)
Dahlbergh Erik (1625-1703)
Ehrenstrahl David Klöcker (1628-1698)
Glotsch Ludwig Christoph (?-1719)
Grignon Jacques (1640-1698)
Knorz Johann Leonhard (1674-?)
Lepautre Jean (1618-1682)
Lombard Pierre (ca 1613-1682)
Perelle Nicolas (1631-1695)
Pierretz Antoine

Wariant tytułu przed stroną tytułową:

CAROLI GVSTAVI SVECORVM, GOTHORUM ET VANDALORVM REGIS VITA et RES GESTÆ

Dedykowane Karolowi XI, królowi Szwecji. Na s. tytuł i data wydania.: M.DC.XCVI. Wariant. B: winieta na karcie tytułowej odbita prawidłowo. Współwydawcy: Tractatus praecipui, quorum in his commentariis sit mentio. Ryciny sygnowane: J. Boulanger, S. Blesendorff, Willem Swidde, Dahlberg, L. Cordier, Richer, F. D. Lapointe, I. Le Potre, Noel Cochin, P. Lombart, Le Beck, David Klööker, Petrus van Schuppen, Grignon, N. Pitau, I. Perelle, N. Perelle, L.C. Glotsch, Pierretz. Wydanie pierwsze.Wspaniałe pod względem edytorskim dzieło dające obraz panowania króla szwedzkiego Karola X Gustawa (1622-1660) Z uwagi na to, że panowanie jego obejmowało lata najazdu szwedzkiego na Polskę, duże partie książki poświęcone są sprawom polskim i stanowią

Dedykacja dla Karola Gustawa XI, syna Karola Gustawa X

Karol Gustaw XI

cenne źródła do historii „potopu szwedzkiego” z lat 1655-1660. Książka ozdobiona pięknymi miedziorytami wykonanymi przez wybitnych sztycharzy europejskich według rysunków Eryka Jonsona Dahlberga (1629-1703), który towarzyszył królowi szwedzkiemu w działaniach wojennych. Spośród 115 tablic sztychów ponad 50 odnosi się do Polski. Przedstawiają one widoki miast (m. in. piękna panorama Warszawy, Torunia, Gdańska, Szczecina, Grudziądza, Łowicza, Kruszwicy, Sandomierza, Zawichostu), plany miast (m. in. Warszawy, Gdańska, Krakowa) oraz sceny bitewne. Piękne mapy: Polski z herbami poszczególnych ziem oraz Danii. Majstersztykiem sztuki graficznej jest cykl odbity z 13 tablic miedzianych, ukazujący scenę uroczystości pogrzebowych Karola X Gustawa, obejmujący wspaniałą panoramę Sztokholmu. W opisywanym egzemplarzu cykl ten składa się z 11 rozkładanych tablic, które po sklejeniu tworzą całość widoku. Książka jest podstawowym źródłem ikonograficznym wyglądu miast polskich, strojów mieszkańców oraz prawideł sztuki wojennej w czasach króla Karola X Gustawa i Jana Kazimierza.

Szukaj