ZAMKI W POLSCE

ZAMKI W POLSCE

Warszawa 1983

Awlasewicz Zofia
Matusik Jozef
Miszalski Jerzy
Lopatto Jerzy
Wozniak Hanna
PPWK- Warszawa

Skala 1:750000

Offset wspolczesny barwny, mapa historyczna

Mapa tematyczna, wydanie arkuszowe. Na NW legenda: „WYDANIE TRZECIE”, na SE : „Opracowanie redakcyjne i graficzne  Panstwowgo Przedsiebiorstwa  Wydawnictw Kartograficznych – Warszawa 1983”, „Druk PPWK W-wa Solec 18. Zam. 4129/41/B/83-13.VIII.82-X-41474-A-18-52200 egz.”, na SW dwa kartony: „LEGNICA”, „CZESTOCHOWA”. Na NE po tytułem tekst: „Opracowanie Jozef Matusik i Jerzy Miszalski” oraz legenda. Na odwrocie szczegolowy opis treści mapy .

Rzeźba:                 cieniowanie                  Osiedla:            2-st.kółka, zarysy

Hydrografia:          rzeki, jeziora, kanaly     Komunikacja:    promy, koleje, 2-st. drogi glowne

Odwzorowanie:      ortograficzne                Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, miasta, 5-st., osrodki kultu religijnego.

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 30′.

Ramka:                 brak

Format arkusza:     865×935

Kolekcja:  Zamek Królewski w Warszawie

Nr katalogu CRP: 00469-11803A