286. ZAMKI W POLSCE

286. ZAMKI W POLSCE

286.	ZAMKI W POLSCE
Warszawa 1983

Awlasewicz Zofia
Matusik Jozef
Miszalski Jerzy
Lopatto Jerzy
Wozniak Hanna
PPWK- Warszawa

00469-36803A-b 00469-36803A-a

Skala 1:750000

Offset wspolczesny barwny, mapa historyczna

Mapa tematyczna, wydanie arkuszowe. Na NW legenda: „WYDANIE TRZECIE”, na SE : „Opracowanie redakcyjne i graficzne  Panstwowgo Przedsiebiorstwa  Wydawnictw Kartograficznych – Warszawa 1983”, „Druk PPWK W-wa Solec 18. Zam. 4129/41/B/83-13.VIII.82-X-41474-A-18-52200 egz.”, na SW dwa kartony: „LEGNICA”, „CZESTOCHOWA”. Na NE po tytułem tekst: „Opracowanie Jozef Matusik i Jerzy Miszalski” oraz legenda. Na odwrocie szczegolowy opis treści mapy .

Rzeźba: cieniowanie
Osiedla: 2-st.kółka, zarysy
Hydrografia: rzeki, jeziora, kanaly
Komunikacja: promy, koleje, 2-st. drogi glowne
Odwzorowanie: ortograficzne
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, miasta, 5-st., osrodki kultu religijnego.
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 30′.
Ramka: brak
Format arkusza: 865×935

Kolekcja:  Zamek Królewski w Warszawie

Nr katalogu CRP: 00469-11803A

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)