OSRODKI KULTU RELIGIJNEGO W POLSCE

OSRODKI KULTU RELIGIJNEGO W POLSCE

OSRODKI KULTU RELIGIJNEGO W POLSCE
Warszawa 1984

Berbatowich Joanna
Jordan Grażyna
Gawlewicz Gizela
Miszalski Jerzy
Łopatto Jerzy
PPWK- Warszawa

00460-36955-b 00460-36955-a

Skala 1:750000

Offset współczesny barwny, mapa kościelna

Mapa tematyczna, wydanie arkuszowe. Na NW legenda: „KOŚCIOLY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE CHRZEŚCIJANSKIE”,”ZWIĄZKI WYZNANIOWE NIECHRZEŚCIJANSKIE”, na SE : „Opracowanie Państwowgo Przedsiębiorstwo  Wydawnictw Kartograficznych – Warszawa 1984”, „Druk PPWK W-wa Solec 18. Zam. 5075/83/B/84-21.IV.83-X-41943-T-104-90 200 egz.”, na SW dwa kartony: „KRAKóW”, „WARSZAWA”. Na NE po tytułem teksty: „Rysunki świątyn i projekt okładki  wykonał Jerzy Miszalski”, „Opracował red. Janusz Łopatto”, „Opracowanie części opisowej:  s. Grażyna Jordan, s. Gizela Gawlewicz  i Janusz Łopatto”, „Opracowanie techn. red Joanna Bernatowicz”, „PAńSTWOWE PRZEDSIęBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH  WARSZAWA-WROCłAW”. Na odwrocie szczegółowy opis treści mapy oraz mapki podziałów administracyjnych poszczególnych organizacji kościelnych.

Rzeźba:                 cieniowanie                  Osiedla:            2-st.kółka, zarysy

Hydrografia:          rzeki, jeziora, kanaly     Komunikacja:    promy, koleje, 2-st. drogi glowne

Odwzorowanie:      ortograficzne                Siatka:              geograficzna

Nazewnictwo:        hydrografia, państwa, miasta, 5-st., osrodki kultu religijnego.

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 30′.

Ramka:                 brak

Format arkusza:     865×935

Kolekcja:              Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00460-36955