UKRAINÆ PARS. QUÆ PODOLIA PALATINATUS Vulgo…

UKRAINÆ PARS. QUÆ PODOLIA PALATINATUS Vulgo dicitur. Per Guil. le Vaßeur de Beauplan S. R. Mtis. Poloniæ Architectum militarem etc.

Amsterdam 1699

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Visscher Nicolai I (Nicolas, Piscator) (1618-1679)
Visscher Nicolai II (Nicolas, Piscator) Janszon (1649-1702)

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica„, „M. Ocrenica„, „M. Germanica

Miedzioryt czarno-biały, mapa szczegółowa.

Atlas Minor sive totius Orbis Terrarum contracta delineatio ex conatibus Nicolai Visscher… Amsterdam 1699 apud Nicolaum Visscher

Mapa Księstwa Podolskiego opracowana na podstawie materiałów le Vasseur de Beauplan’a przez J. Blaeu’a i zamieszczona w Atlas Minor… N. Visschera. N. Visscher I oraz N. Visscher Jansz. II (syn) prowadzili oficynę wydawniczą w Amsterdamie. V. G. Beauplan, normandzki inżynier wojskowy działający w służbie Króla Polskiego, autor szczegółowej mapy Ukrainy i Królestwa Polskiego, opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Beauplan ¦ Podole (Mortier)”,

na NE ręcznie: „26”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna    Komunikacja: drogi, przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografie, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 449×538, p: 450×542, a: 544×651

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00627-05037