Die Gegend zwischen PULTAWA und BENDER…

Die Gegend zwischen PULTAWA und BENDER Mitt Angrænzenden POLNISCH, TÜRCKISCH und TARTARISCHEN Landschafften. AUGSPURG Gabriel Bodenehr fec et Excudit Cum Gratia et Privilegio S. Cæs: Maj

Augsburg 1709-1720

Bodenehr Gabriel (1664-1704)

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „2 Tage Reisen„, „Teutsche Gemeine Meyle oder Stunden ¦ Reisens

Miedzioryt , kolorowane granice; mapa przeglądowa.

Curioses Staats- und Krigstheatrum in Polen… Augsburg Bodenehr G.

Wyraźne zniekształcenie długości geograficznej, opisy w językach: ukraińskim i niemieckim. Na NE poza ramką numer strony: „100”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura,plany, kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  drogi

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 166×300, p: 171×306, a: 220×317

Kolekcja:  własna MPR

Nr katalogu CRP: 00578-11911