TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI…

TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI LIVONIA

TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI LIVONIA
Wenecja 1598 (1599)

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Rosaccio Giuseppe (Gioseffo) (ca. 1530-1620)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Sessa Melchior (XVI w.)

00108-04947-b 00108-04947-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

GEOGRAFIA  DI  CLAVDIO TOLOMEO  ALESSANDRINO,  Tradotta di Greco nell’ Idioma Volgare Italiano  DA GIROLAMO RVSCELLI,  Et hora nuouamente ampliata  DA GIOSEFFO ROSACCIO,  … [et] Tauole di Rome, che nelli stampati altre  volte non erano, haunendo etiandio poste à i lor loughi le Tauole  vecchie, che prima confusamente giaceuano,  … IN VENETIA, MDXCVIII  Appresso gli Heredi di Melchior Sessa.

Do wydania tej, jak i innych map z weneckiego wydania Geografii… Ptolemeusza z roku 1598 użyto płyt wykonanych do wydania edycji z 1562 roku, wprowadzając nieliczne zmiany. Wydanie to powtórzono bez zmian w roku 1599. Na N poza odciskiem płyty: „Descrittione de’Paesi Settentrionali„, „Libro Primo.„, numer strony. „86„.Wizerunek statku na Bałtyku. Na SE pod ramka ołówkiem: „Ptolemaeus 1564”. Na odwrocie na W tekst: „Descrittione de’Paesi Settentrionali  DELLA LAPPIA  BIERMIA, E SCRIFINIA, DECIMA NVOVA TAVOLA  DI EVROPA.  QVesta è quella… …Ostro, trouiano”, na E: „Libro Primo  …che quando si veggono,… …e non meno èil  Lagen”, „85„, „Descrittione della Geografia vniversale.  Hh   DEL-„. Na SE ołówkiem: „Ptolemeusz  Ruscelli 1561”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła (w rogach ramki litera „G”)

Format:  r: 180×247, p: 192×265, a: 235×344

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00108-04947