GERMANO – SARMATIA in qua Populi…

GERMANO – SARMATIA in qua Populi maiores VENEDI, et ÆSTIÆI; PEUCINI, et BASTARNÆ in minoris Populos divisi ad hodiernam loco-rum, et Regionum positionem respondent Auctore N. SANSON. Abbavillæo, et Christianiss. Galliar. Reg. Geographo. Cum Privilegio 1655

GERMANO – SARMATIA  in qua Populi maiores  VENEDI, et ÆSTIÆI;  PEUCINI, et BASTARNÆ  in minoris Populos  divisi ad hodiernam loco-rum, et Regionum  positionem respondent  Auctore N. SANSON. Abbavillæo, et  Christianiss. Galliar. Reg. Geographo.  Cum Privilegio  1655
Paris 1658

Mariette Pierre (starszy) (1603-1657)
Pruthenus I. Somer
Robert S.
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)

00210-11323-b 00210-11323-a

Skala 1:3000000; podziałki liniowe: „Mille Possus„, „Geometrici„, „Stadia

Miedzioryt kolorowane granice prowincji, mapa topograficzna.

Cartes générales de toutes les parties du monde, Nicolas Sanson d’Abbeville (Paris 1658 P. Mariette)

Między ramkami na SE tekst: „I. Somer Pruthenus Sculpsit„. Płyta ta wykonana w 1655 roku przez I. Sommer Pruthenusa i wykorzystana w późniejszym wydaniu atlasu Mikołaja Sanso na d’Abbeville przez Piotra Mariette, w atlasie tym znajdowało się 75 map. Rastawiecki wymienia tę samą mapę tylko z dopiskiem: „A Paris Chès le S Robert Geogr. du R. quai de l’Horloge.”. Na odwrocie na NE: „75”.

Znak wodny:  herb ozdobny z krzyżem maltańskimi lilia, inicjały BC.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 385×551, p: 389×553, a: 440×591

Kolekcja:  Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00210-11323