TABVLA MODERNA PRUSSIE LIVONIE NORVEGIE ET…

TABVLA MODERNA PRUSSIE LIVONIE NORVEGIE ET GOTTIE

TABVLA MODERNA PRUSSIE LIVONIE NORVEGIE ET GOTTIE
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Gotta Giovanni

00203-11316-b 00203-11316-a

Skala 1:6000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

In hoc operate  hæc contine[n]tur GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆI a plurimis viris utriusq[ue] linguæ doctiss. emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collacta… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime  a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis corruptissimum reperiebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utriusq[ue] linguæ doctis. emendatu[m]; cum multis additionibus Rome No¦uiter impressum per Bernardium Venetu[m] de Vitalibus. Expe[n]sis  Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola . Imper¦ante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui. Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z pierwszego szesnastowiecznego wydania Geografii Ptolemeusza, w tłumaczeniu Jacobo d’Angelo, uzupełniona przez Marco Beneventano i Giovanniego Gotta. Edycja ta zawiera 27 map „dawnych” i 6 map „nowych”. W centrum Mapy koło podbiegunowe „CIRCVLVS ARTICVS.”. Mapa fachowo i precyzyjnie podklejona.

Rzeźba:  kopczyki-pasma

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  morza, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, na E poza ramką liczne informacje dotyczące współrzędnych geograficznych i odwzorowania.

Ramka:  zwykła

Format:  r (trapez): 562,319,h=310, a: 386×570

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00203-11316