LITHUANIA

LITHUANIA
Amsterdam 1641

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)

00426-36921-b 00426-36921-a

Skala 1:15000000: Skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlas Minor of Gerard Mercator and Henricum Hondio… Amsterdam (1640)

Przeróbka mapy Litwy G. Mercatora wykonana przez H. Hondiusza i zamieszczana w różnych wydaniach redagowanego i wydawanego przez niego Atlas Minor…. Opisywana mapa pochodzi z angielskiego wydania tego atlasu. Opisane strony świata: Oriens, Occidens.. na N poza ramką: „CHAP. 20. Serpent-Superstition. Poles and Tartars Customes. 629″, „HONDIUS his Map of LITHUANIA.„, pod ramką tekst: „Crucifixe, and there fay… …, so many Tartars or Turkes  H h h 3″, na SE ołówkiem: „ang. przedruk”. Na odwrocie mapa Polski (00425/36920).

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane w ramce co 1°, graficzny, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°,na N i S opisane co 5° oznaczone graficznie ci 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 136×182, p: 138×180183, a: 336×220

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00426-36921