272. TABLEAU DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES ACTUELLES…

272. TABLEAU DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES ACTUELLES DE LA POLOGNE ¦ Dressé par LADISLAS DE DAMAIOWICE STRZEM-BOSZ POLOGNE

272.	TABLEAU DES DIVISIONS ADMINISTRATIVES ACTUELLES DE LA POLOGNE ¦ Dressé par LADISLAS DE DAMAIOWICE STRZEM-BOSZ POLOGNE
Paryż 1915

Challamel Augustin (1818-1894)
Strzembosz Władysław (1875-1917)

00152-04991-b 00152-04991-a

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Echelle” – kilometrowa.

Offset kolorowany, mapa polityczna

Jean Baptiste Marius Augustin Challamel (18 marca 1818 – 20 października 1894) był francuskim historykiem. Challamel urodził się w Paryżu. Jego pisma składają się głównie z popularnych dzieł, które odniosły duży sukces. Wartość niektórych jego książek podkreślają liczne ilustracje, np. Histoire-musée de la Révolution française, które pojawiły się w 50 liczbach w latach 1841–1842 (wydanie trzecie, w numerach 72, 1857–58); Historia mody we Francji; toaleta kobiet od czasów Gallo-Roman do współczesności (1874, z 12 płytami; nowa edycja, 1880, z 21 kolorowymi płytami). Jego wspomnienia z narodu francuskiego (1865–1873) oraz Francji i Francuzów przez stulecia (1882) mają przynajmniej tę zaletę, że należą do pierwszych książek o historii społecznej Francji. W tym sensie Challamel był pionierem, który nie ma wielkiej oryginalności, to prawda, ale w każdym razie dość szerokiej informacji. Zmarł 20 października 1894 r.W kartuszu tytułowym harb polsko-litewski. Władysław Alojzy Strzembosz, franc. Ladislas de Damaiowice Strzembosz (ur. 23 czerwca 1875 w Warszawie, zm. 16 albo 18 lutego 1917 w Paryżu) – polski bibliotekarz, bibliograf i bibliofil, kolekcjoner rycin, publicysta, działacz emigracyjny. Ukończył gimnazjum klasyczne w Warszawie, od 1895 był słuchaczem Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie zgłębiał nauki matematyczne. We wrześniu 1899 osiadł na stałe w Paryżu. Od 1901 pracował jako adiunkt w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w której wprowadził nowy typ szafy bibliotecznej oraz propagował stosowanie systemu dziesiętnego w katalogach rzeczowych (sam opracował nowy katalog biblioteki). Z systemem dziesiętnym zapoznawał się w Międzynarodowym Instytucie Bibliografii w Brukseli w 1902. Pozostawał w konflikcie z dyrektorem Biblioteki Polskiej Władysławem Mickiewiczem; Mickiewicz zarzucał Strzemboszowi zbytnią troskę o prywatne interesy, Strzembosz krytykował ambicję i dumę dyrektora. W rezultacie ciągłych sporów Strzembosz wystarał się w Akademii Umiejętności w Krakowie o niezależne od Mickiewicza stanowisko kustosza (1912). Ogłaszał artykuły z bibliotekarstwa, m.in. Układ dziesiętny w bibliotekarstwie („Książka”, 1903, nr 5-6), Biblioteka Polska. Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie („Rocznik Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego”, 1911/1912). Był w gronie założycieli Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego w Paryżu, działał też w szeregu innych organizacji środowiska emigracyjnego (m.in. był skarbnikiem Instytucji „Czci i Chleba”). Zgromadził bogate zbiory biblioteczne, przekazane po jego śmierci przez wdowę częściowo Bibliotece Polskiej w Paryżu, częściowo Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zmarł po długiej chorobie, pochowany został na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency. Żoną Strzembosza była Maria Stanisława z Kraszewskich (zm. 4 listopada 1942 w Paryżu), artystka malarka, działaczka polskich organizacji emigracyjnych, również pochowana w Montmorency. Mapa przedstawia wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje różnych podmiotów, które poprzedzały ówczsną Polskę Polskę. Terytorium Polski ewoluowało w różnych formach w historii Europy; na przykład w XVI wieku jako unia z Litwą, Polską jako wielkim państwem Europy Środkowej; kiedy indziej nie było niepodległego państwa polskiego. Wzorując się na ludach słowiańskich zamieszkujących brzegi Wisły, tworzenie Polski jest często utożsamiane z przyjęciem przez jej władców chrześcijaństwa do X wieku; ich terytorium jest wówczas zbliżone do współczesnej Polski. W 1569 roku Polska zjednoczyła się z Litwą i utworzyła Unię Polsko-Litewską (lub Republikę Obojga Narodów), jedno z największych i najbardziej zaludnionych państw w Europie. Od końca XVII wieku związek ten zaczyna się rozpadać, a sąsiednie państwa stopniowo rozbijają jego całkowity zanik w 1795 r. Niepodległa Polska została odtworzona po I wojnie światowej w 1919 r., Ale była okupowana i współdzielona przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. w 1939 r. W 1945 r. został ponownie odtworzony, ale na jeszcze innym terytorium.Na W i E poza ramką teksty kolejno: „I. Sous la domination Allemagne”, „II. Sous la domination austro-hongriose”, „Sous la domination russe”, „En Roumanie”, na S poza ramką wykaz statystyczny: „Superficie et population actuelle de la Pologne, telle qu’elle état an moment du premier partage (en 1772)”, „Augustin Challamel, Editeur, Paris, rue Jacob, 17.”, „Paris – Imp. Maretheux, 1, rue Cassette – 1915.”, „Prix 60 centimes.”, między ramkami na SE: „Strzembosz 1914”

Osiedla: 2-st. Kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 4°.
Ramka: zwykła
Format: r: 232×258, a: 381×564

Kolekcja: Adam Heymowski

Nr katalogu CRP: 00152-04991

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)