SLESIAE DESCRIPTIO XV NOVA TABVLA

SLESIAE DESCRIPTIO XV NOVA TABVLA

SLESIAE DESCRIPTIO XV  NOVA TABVLA
Bazylea 1545

Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)

00434-36929-b 00434-36929-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Gemein Dütsch meilen”

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Geographiae  Clavdii Ptolemaei… Libri viii… Tabulae nouae quae hactenus in nulla Ptolemaica editione uisae  sunt, per Sebastianum Mvnstervm… kolofon Bazylea ex Offi¦cina Henrichi Petri,  mense Martio, Anno  M. D. LII.

Mapa pochodzi z czwartego, Münsterowskiego wydania Geografii… C. Ptolemeusza. Wydanie to zostało wzbogacone przez ostatnią mapę dotyczącą ziem polskich. Mowa tutaj o mapie: POMERANIA. XIIII NOVA TABVLA, mapa ta została prawdopodobnie opracowana na podstawie mapy Piotra Artopaeusa z Koszalina. Mapa ta jest najprawdopodobniej przeróbką mapy Śląska zamieszczonej w pierwszym wydaniu Cosmographii… S. Münstera wydanej w Bazylei w 1544 roku. Mapa nosiła tytuł: „Schlesia nach aller gelegenheit in wassern, statten, bergen und anstossenden lendern [tabl 13.]”. Mapa o orientacji wschodniej. Opisane strony świata: Orient, Occident, Mittag, Mitnacht. Na odwrocie na S w ozdobnej ramie tekst: „SILESIA  PROUINCIA REGNI b OHEMICI,……quod per Odera in Prus¦siam auchitur.”, numer strony: „43„, na SE ołówkiem: „Ptolemeusz  Münster 1552”.

Rzeźba:  kopczyki, widok

Osiedla:  sylwetki zabudowań, sygnatura

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, państwa, 2st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 1°

Ramka: zwykła

Format:  r: 280×372, a: 325×406

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00434-36929