SLESIAE DESCRIPTIO XV NOVA TABVLA

SLESIAE DESCRIPTIO XV NOVA TABVLA

SLESIAE DESCRIPTIO XV  NOVA TABVLA
Bazylea 1545

Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)

00433-36928-b 00433-36928-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Gemein Dütsch meilen”

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Geographiae  Clavdii Ptolemaei… Libri viii… Tabulae nouae quae hactenus in nulla Ptolemaica editione uisae  sunt, per Sebastianum Mvnstervm… kolofon Bazylea ex Officina Henrichi Petri,  mense Martio, Anno  M. D. LII.

Mapa pochodzi z czwartego, Münsterowskiego wydania Geografii… C. Ptolemeusza. Wydanie to zostało wzbogacone przez ostatnią mapę dotyczącą ziem polskich. Mowa tutaj o mapie: POMERANIA. XIIII NOVA TABVLA, mapa ta została prawdopodobnie opracowana na podstawie mapy Piotra Artopaeusa z Koszalina. Mapa ta jest najprawdopodobniej przeróbką mapy Śląska zamieszczonej w pierwszym wydaniu Cosmographii… S. Münstera wydanym w Bazylei w 1544 roku. Mapa nosiła tytuł: „Schlesia nach aller gelegenheit in wassern, statten, bergen und anstossenden lendern [tabl 13.]”. Mapa o orientacji wschodniej. Opisane strony świata: Orient, Occident, Mittag, Mitnacht. Na odwrocie na S w ozdobnej ramie tekst: „SILESIA  PROUINCIA REGNI b OHEMICI,……quod per Odera in Prussiam auchitur.”, numer strony: „43„, na SE ołówkiem: „Rama Holbein  Ptolemeusz  1551”.

Rzeźba:  kopczyki, widok

Osiedla:  sylwetki zabudowań, sygnatura

Hydrografia:   rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, państwa, 2st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 280×372, a: 325×406

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00433-36928